Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Kółko teatralne "Iskierka"


Kliknij aby pobrać Historię zespołu teatralnego(doc)

Kliknij aby pobrać Historię zespołu teatralnego(pdf)


Szkolny Zespół Teatralny „Iskierka” istnieje od kwietnia 2010 roku. Należą do niego uczniowie klas II-VI.

Głównym celem jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i przeglądach teatrów dziecięcych, jak również poprzez uczestnictwo w różnorodnym repertuarze inscenizacji przygotowanie uczniów do roli dojrzałego widza.
- Wyposażanie ucznia w wiedzę o teatrze.
- Kształtowanie doznań estetycznych podczas odbioru różnych form teatralnych.
- Nabywanie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, właściwej modulacji
i siły głosu.
- Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, współpracy w grupie
i odpowiedzialności za efekt końcowy.
- Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie uczniów do działań artystycznych.
- Rozwijanie własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności artystycznej.
- Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w dorobku ich własnej jak i ogólnopolskiej kultury, a także umiejętności korzystania z urządzeń kulturalnych i spędzania we właściwy sposób wolnego czasu.

W ramach zajęć przygotowano sztukę teatralną „Nie ma tego złego” i zaprezentowano ją na Dniu Matki i Dniu Seniora w Ośrodku Kultury w Wiśniowej - 29.05.2010

Pokaz dla społeczności szkolnej i rodziców odbył się w Sali Ośrodka Kultury w Wiśniowej na Uroczystym podsumowaniu roku szkolnego 2009/2010.

W bieżącym roku szkolnym przygotowano inscenizację „Konopnicka na wesoło? Czemu nie!”. Inscenizację zaprezentowano 9 października 2010 roku na uroczystości z okazji Święta Patrona.
Obecnie trwają prace nad sztuką „Kopciuszek” w nieco innej, nowocześniejszej wersji.