Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Kółko matematyczne "Zostań mistrzem matematyki"


Na zajęcia kółka matematycznego „Zostań mistrzem matematyki” uczęszczają uczniowie z klasy IIIa. Rozwiązują oni zadania o różnym stopniu trudności. Obok zadań typowych dzieci rozwiązują łamigłówki matematyczne, krzyżówki, zagadki i rebusy matematyczne. Chętnie współpracują w grupie i wzajemnie służą sobie doradą i pomocą.

Działania podejmowane przez nauczyciela umożliwiają szybszy rozwój uczniów. Wyposażają ich w większy zakres wiedzy, zgodnie z poziomem rozwoju intelektualnego, poziomem zdolności i uzdolnień, kształtują myślenie twórcze i rozwijanie oryginalności oraz indywidualnych zainteresowań.

Uczestnictwo w kółku matematycznym wzbogaca dziecko, rozbudza i rozwija jego zainteresowania matematyczne, poszerza i pogłębia wiedzę matematyczną ucznia. Uczy go samodzielnego, logicznego myślenia oraz wdraża do samodzielnej pracy nad zagadnieniami matematycznymi.