Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczeZajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów z klasy IIIa. Podczas zajęć są doskonalone i utrwalane umiejętności zdobyte w trakcie nauki oraz wyrównywane braki z zakresu wypowiadania się, czytania, pisania i liczenia.