Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Rada Rodziców na rok szkolny 2015/2016
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Wiśniowej


    

Mariusz Zarszyński - Przewodniczący

     Maria Pas - Zastępca przewodniczącego

     Joanna Mularska- Sekretarz

Agnieszka Łętowska - Skarbnik


Członkowie


 1. Joanna Świerczek
 2. Iwona Rec-Mularska
 3. Aneta Wolak
 4. Marta Pastuszak
 5. Barbara Szypuła
Rada Rodziców na rok szkolny 2015/2016
Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej


    

Magdalena Wójcik - Przewodniczący

    Magdalena Laskowska - Zastępca przewodniczącegoCzłonkowie


 1. Piotr Tokarski
 2. Monika Fąfara
 3. Joanna Makuchowska
 4. Anna Lipka
 5. Klaudia Kmon
 6. Sylwia Arciszeska
 7. Wioletta Klaczak-Król
 8. Ewelina Kuta
 9. Elżbieta Zimna