Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Życzenia na wakacje! Bądźcie bezpieczni!

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020
wszystkim Nauczycielom, Pracownikom
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiśniowej oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy,
by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
Uczniom życzymy zdrowych, bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Dyrekcja ZSP w Wiśniowej

Przeczytaj - Bezpieczne wakacje, czyli jak wypoczywać z głową!

Jednocześnie chcemy Wam przypomnieć kilka prostych zasad, które sprzyjają bezpieczeństwu:
  • Pamiętajmy, aby przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa w walce z koronawirusem;

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - Pożegnanie klasy ósmej!

"Cóż wam powiedzieć mam
Gdy stoję znów na dróg rozstajach
I tych widzę wśród was
Co każdy krok mój pamiętają..."

Odbiór świadectw!

Świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego mogą odbierać uczniowie lub ich rodzice.
Świadectwa mogą też odebrać rodzice/ opiekunowie w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.


Harmonogram rozdawanie świadectw: 26.06.2020 roku

Egzamin ósmoklasisty 2020

W dniach od 16 - 18 czerwca 2020 r. uczniowie klas ósmych przystąpili do ostatnich egzaminów. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Pierwszego dnia zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego. W drugim dniu egzaminów rozwiązywali zadania z matematyki, natomiast w trzecim dniu zdawali egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego. Oczywiście wszystkie egzaminy przeprowadzane były zgodnie z zaleceniami GIS, MZ oraz MEN.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym - kliknij na link: https://www.gov.p...ytyczne-gis-mz-i-men

Życzymy dobrych wyników

Ogłoszenie - Zapisy do przedszkola - dyżur wakacyjny!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej
ogłasza zapisy dzieci uczęszczających w br. szkolnym do przedszkola

na dyżur wakacyjny od 1 do 31 lipca 2020r
Mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z wprowadzonego reżimu sanitarnego w pierwszej kolejności na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących , którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki.
Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną spwisniowa@op.pl
w dniach 8.06-12.06.2020 r.

Plik Word do pobrania - Przeczytaj - Zgłoszenie na dyżur wakacyjny
Plik Pdf do pobrania - Przeczytaj - Zgłoszenie na dyżur wakacyjny

Dobrowolne konsultacje z uczniami w SP Wiśniowa!

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiśniowej informuje, że od dnia 1 czerwca br. będzie można skorzystać z dodatkowych konsultacji przedmiotowych zorganizowanych dla uczniów klas IV-VII.

Konsultacje ukierunkowane zostaną głównie na omawianie treści wskazanych przez uczniów, a sprawiających im trudności i ćwiczenia w tym zakresie. Zgłoszenia na konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas IV – VII należy składać u nauczyciela przedmiotu.
W pierwszym tygodniu przewidziano spotkania on-line (forma zalecana w dalszym toku pracy), z każdego przedmiotu (czas konsultacji może ulec zmianie w zależności od potrzeb). Harmonogram spotkań zostanie ustalony z uczestnikami przez nauczyciela przedmiotu. W razie szczególnej konieczności następne konsultacje mogą być zorganizowane w szkole w wyznaczonych przez nauczyciela godzinach, jednak z zachowaniem zasad sanitarnych wynikających z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych i procedur opracowanych przez szkołę.
https://www.gov.p...ytyczne-gis-mz-i-men

Harmonogram i organizację konsultacji indywidualnych i grupowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
Konsultacje przeznaczone są dla uczniów chętnych, zobowiązujących się do czynnego, aktywnego w nich udziału. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą nauczyciele prowadzący konsultacje, kontaktując się z uczniami w wybrany przez nauczyciela sposób.

Plik Word do pobrania - Przeczytaj - Deklaracja i procedury konsultacje w szkole
Plik Pdf do pobrania - Przeczytaj - Deklaracja i procedury konsultacje w szkole

PROCEDURY SANITARNE W TRAKCIE PROWADZENIA KONSULTACJI:

Uwaga! Ważna Informacja!!

Wiśniowa, dn. 18.05.2020r.

Komunikat w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej od 25.05.2020r. dla klas I-III

Zgodnie z decyzją rządu RP z 13 maja 2020 r. od poniedziałku, 25 maja br. przywraca się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Jednocześnie w dalszym ciągu realizowana będzie podstawa programowa w sposób zdalny. Zajęcia o charakterze dydaktycznym w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele.

Plik do pobrania - Przeczytaj - "Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły"
Plik do pobrania - Przeczytaj - "Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych
– edukacja wczesnoszkolna"

Netykieta, czyli savoir-vivre podczas zdalnej edukacji

Drodzy Uczniowie!
Obecnie realizujemy nauczanie zdalne z wykorzystaniem Internetu, różnych aplikacji i komunikatorów. W każdej klasie mamy już wypracowany system, który z pomocą Waszych Rodziców jest skutecznie realizowany.

Zobacz lub pobierz - "Netykieta, czyli savoir-vivre podczas zdalnej edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej"

Prosimy, pamiętajcie o poniższych zasadach:
1. Zapoznaj się z zasadami netykiety, czyli internetowym savoir-vivre, który obowiązuje wszystkich użytkowników cyberprzestrzeni.
2. Sprawdź, czy komputer (kamerka i głośnik) działają.
3. Poinformuj członków rodziny, że rozpoczynasz naukę online i oczekujesz, że nikt nie będzie Ci przeszkadzał.
4. Uprzątnij miejsce pracy i przygotuj niezbędne środki dydaktyczne (zeszyt, książkę, przybory piśmienne, kartki do robienia notatek). Możesz przygotować kubek z wodą do popijania w trakcie nauki. Dobrze jest pracować w wywietrzonym pomieszczeniu.

Ważne! Opieka dla dzieci w Przedszkolu w Wiśniowej!

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiśniowej informuje, że zgodnie z decyzją organu prowadzącego od 11 maja w Przedszkolu organizuje się zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w domu.

Aby zorganizować zajęcia i zaplanować środki bezpieczeństwa musimy wiedzieć, ile dzieci będzie uczestniczyło w zajęciach.
W związku z tym prosimy rodziców, którzy starają się o zapewnienie dziecku opieki w przedszkolu od 11 maja o szybki kontakt telefoniczny pod nr 172775016 w dniu 5 maja 2020 r. w godzinach od 8.00 – 14.00

„AKCJA NAWIGACJA - chroń siebie, wspieraj innych”
Szanowni Państwo!
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!


Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami sondażu „AKCJA NAWIGACJA - chroń siebie, wspieraj innych” przeprowadzonego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w dniach 2-7 kwietnia 2020 „Młodzież w czasie epidemii”.

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1071 72 następna »