Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Odbiór świadectw!

Świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego mogą odbierać uczniowie lub ich rodzice.
Świadectwa mogą też odebrać rodzice/ opiekunowie w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.


Harmonogram rozdawanie świadectw: 26.06.2020 roku

Budynek Szkoły Podstawowej – wejście środkowe
kl. VIII - godz.8.00
kl. VII a – godz. 8.30
kl. VII b – godz. 9.00
kl. VI a – godz. 9.30
kl. VI b – godz. 10.00
kl. V a – godz. 10.30
kl. V b – godz. 11.00
kl. IV a – godz. 11.30
kl. IV b – godz. 12.00

Budynek Przedszkola wejście od strony sali gimnastycznej
kl. I a – godz.8.00
kl. I b – godz.8.30
kl. II a – godz.9.00
kl. II b – godz.9.30
kl. III a – godz.10.00
kl. III b – godz. 10.30

Dyrekcja Szkoły
Wpisał: Piotr Ziemba
24.06.2020