Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas 1-8

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiśniowej informuje, że od dnia 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów kl. I –VIII. Uczniowie tych klas przechodzą na tryb nauczania zdalnego. Przedszkole będzie pracowało bez zmian w trybie stacjonarnym.
Nauczanie zdalne odbywa się za pośrednictwem narzędzi i platform udostępnianych przez dziennik elektroniczny w usłudze Google G Suite.

Kliknij link aby się zalogować do dziennika Librus https://portal.li...dzina/synergia/loguj

Dyrektor
ZSP w Wiśniowej
Zamieścił: Piotr Ziemba
16.12.2021