Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki

Bieżący rok decyzją Parlamentu jest Rokiem Św. Stanisława Kostki. Ten młody człowiek żyjący w latach 1550 – 1568, nadal oddziałuje na umysły i serca ludzi młodych. Na uwagę zasługuje zamiłowanie do pracy nad charakterem i systematycznej modlitwy. Uczniowie naszej Szkoły dnia 12.10.2018 r. wzięli udział w uroczystej Mszy św. sprawowanej przy peregrynujących relikwiach świętego.
Wpisał: Piotr Ziemba
14.10.2018