Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Spotkanie z rodzicami!

Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele zapraszają rodziców uczniów kl. 1-8 na spotkania z wychowawcami, które odbędą się w terminie 9 września 2021r. (czwartek) godz. 17.00 i 10 września 2021r. (piątek) godz. 16.00

Program:
9 września 2021r. (czwartek), godz. 17.00
spotkanie rodziców uczniów kl. 1-4 według harmonogramu


• Kl. Ia mgr Beata Baran - s. II.4 (piętro, budynek 76)
• Kl. Ib mgr Elżbieta Tęczar - s. II. 3 (piętro, budynek 76)
• Kl. IIa mgr Ewa Nowak – s. I.9 (parter, wejście I od strony zachodniej, strefa I)
• Kl. IIb mgr Ewa Biel – s. I.7 (parter, wejście I od strony zachodniej, strefa I)
• Kl. IIIa mgr Elżbieta Hart - s. I.20 (parter, wejście III od strony wsch., strefa III)
• Kl. IIIb mgr Iwona Kopeć - s. I.18 (parter, wejście III od strony wsch., strefa III)
• Kl. IVa mgr Magdalena Ząbik - s. I.19 (parter, wejście III od strony wsch. strefaIII)
• Kl. IVb mgr Jagienka Bober – s. I.8 (parter, wejście I od strony zachodniej, strefa I)

9 września 2021r. (czwartek), godz. 16.00
spotkanie rodziców uczniów kl. 8a, 8b według harmonogramu


• Kl. VIIIa mgr Piotr Kawa - s.II.8 (piętro, wejście I od strony zach. strefa II)
• Kl. VIIIb mgr Agnieszka Gruszczyńska - s.II.7 (piętro, wejście I od strony zach. strefa II)

10 września 2021r. (piątek), godz. 16.00
spotkania rodziców uczniów kl. 5-7 według harmonogramu


• Kl. Va mgr Jolanta Basamania – s.II.1 (piętro, wejście I od strony zach. strefa II)
• Kl. Vb mgr Jolanta Czerwonka - s.II.19 (piętro, wejście III od strony wschodniej strefa IV)
• Kl. VIa mgr Renata Czaja – s.II.16 (piętro, wejście III od strony wsch. strefa IV)
• Kl. VIb mgr Dorota Wójcik s.II.17 (piętro, wejście III od strony wsch. strefa IV)
• Kl. VIIa mgr Bogumiła Jamrogowicz – s.II.6 (piętro, wejście I od strony zachodniej strefa II)
• Kl. VIIb mgr Urszula Jamróg - s.II.18 (piętro, wejście III od strony wsch. strefa IV)

Serdecznie zapraszamy!
Wpisał: Piotr Ziemba
05.09.2021