Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Spotkanie z rodzicami – 19 września 2019 r

Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele zapraszają rodziców na spotkanie, które odbędzie się 19-go września 2019r. o godz. 16.30

Prosimy o zapoznanie się z miejscami spotkań z wychowawcami poszczególnych klas:

Budynek Szkoły Podstawowej w Wiśniowej nr 76 a
• IIa - mgr Ewa Biel w sali I.7
• IIb - mgr Elżbieta Tęczar w sali I.9
• IIIa - mgr Teresa Ziarnik w sali I.20
• IIIb - mgr Beata Baran w sali I.18
• IVa - mgr Renata Czaja w sali II.9
• IVb - mgr Dorota Wójcik w sali II.17
• Va - mgr Bogumiła Jamrogowicz w sali I.19
• Vb - mgr Urszula Jamróg w sali II.9
• VIa - mgr Piotr Kawa w sali I.8
• VIb - mgr Agnieszka Gruszczyńska w sali II.18
• VIIa - mgr Agnieszka Flaga w sali II.6
• VIIb - mgr Jagienka Bober w sali II.19
• VIIIa - mgr Magdalena Ząbik w sali II.16

Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych odbędą się w budynku przedszkola.

Serdecznie zapraszamy!

Wpisał: Piotr Ziemba
17.09.2019