Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas 4-8

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiśniowej informuje, że od dnia 26 października do 8 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów kl. IV –VIII. Uczniowie tych klas przechodzą na tryb nauczania zdalnego. Przedszkole i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian w trybie stacjonarnym.
Zajęcia świetlicowe dla uczniów kl. I-III będą organizowane na dotychczasowych warunkach.
Nauczanie zdalne odbywa się za pośrednictwem narzędzi i platform udostępnianych przez dziennik elektroniczny.
Dyrektor
ZSP w Wiśniowej

Wpisał: Piotr Ziemba
24.10.2020