Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Andrzejki - czas wróżb i zabaw

Andrzejki są doskonałą okazją do rozbudzenia w dzieciach ciekawości i chęci poznawania naszej ludowej tradycji. Tradycyjnie w naszym przedszkolu 27 listopada odbyło się wesołe spotkanie andrzejkowe, dostarczające wielu przeżyć i emocji.
W tym dniu przedszkolaki poszerzyły swoje wiadomości na temat zwyczajów tego święta. Dzieci wróżyły tradycyjnymi sposobami: układały buciki, rzucały monetą do wody, przepowiadały przyszłość z magicznych znaków, kwiatów i kolorów.
Wróżby przeplatane były pląsami i tańcami przy muzyce. Dzień upłynął w radosnej
i swobodnej atmosferze, a tajemniczy nastrój towarzyszył do końca dnia. Ciekawe komu spełnią się andrzejkowe przepowiednie …?

26 listopada odbyły się również Andrzejki w Szkole Filialnej w Jazowej. Dzieci z wielkim entuzjazmem zrobiły kanapki. Wróżby przepowiadały im przyszłość. Dowiedziały się również o historii tej tradycji.
Tekst: B.Przystaś-Mulka, M. Prejsnar
09.12.2014