Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
(Wisława Szymborska)
13 listopada 2019r. został rozstrzygnięty konkurs promujący czytelnictwo „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Wzięli w nim udział uczniowie klas I-III. Głównym celem konkursu było motywowanie do czytelnictwa, rozbudzanie pasji czytania, doskonalenie umiejętności głośnego czytania, a także kształtowanie umiejętności współzawodnictwa i współdziałania. Uczniowie, wspólnie z rodzicami, czytali codziennie co najmniej 10 minut.
W zamian otrzymywali naklejki, które wklejali do dzienniczka postępów czytania.
Pani dyrektor Beata Włodyka wylosowała trzy dzienniczki, które nagrodzone zostały książkami „Gang słodziaków”. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki i zakładki do książek. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego czytania.

Bibliotekarz
Jolanta Basamania
Wpisał: Piotr Ziemba
14.11.2019