Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Próbny alarm ewakuacyjny w naszej szkole

8 października 2018r. został przeprowadzony próbny alarm ewakuacyjny dla całej społeczności naszej szkoły. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego odbyły się w naszej szkole ćwiczenia, które miały na celu przygotowanie wszystkich osób przebywających w szkole do ewakuacji w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.
W zajęciach gościnnie wzięli udział Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie.
Alarm został przeprowadzony w czasie, gdy obiekt normalnie funkcjonuje, a na jego terenie przebywa pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji liczba osób. W trakcie przeprowadzonej ewakuacji nauczyciele i pracownicy szkoły wykazali się znajomością zagadnień ujętych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i procedurach zachowań, dokonując ewakuacji uczniów w sposób prawidłowy i zorganizowany. Sami uczniowie byli zdyscyplinowani i zachowali się bardzo odpowiedzialnie. Dzięki temu ewakuacja przebiegła sprawnie, co daje nadzieję, że wszyscy przebywający w szkole będą umieli bezpiecznie ją opuścić w sytuacji ewentualnego rzeczywistego zagrożenia.
Przygotował: Piotr Ziemba
17.10.2018