Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Spotkanie uczniów z Policjantem, Specjalistą ds. Profilaktyki Społecznej

13 września 2019r. w ramach cyklicznie organizowanych działań profilaktyczno-wychowawczych we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Strzyżowie odbyło się spotkanie uczniów kl. 5-8 naszej szkoły z podkomisarzem Panem Piotrem Niemcem – Specjalistą ds. Profilaktyki Społecznej.
Szkolenie, wsparte prezentacją multimedialną dotyczyło odpowiedzialności prawnej nieletnich: „Odpowiedzialność prawna nieletnich, zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich, zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi odpowiedzialność prawną młodocianych popełniających czyny karalne, uświadomienie uczniom, jakie konsekwencje niosą za sobą nieprzemyślane zachowania i błędnie podjęte decyzje.”

Podczas prelekcji prowadzący uświadomił również uczniom, jakie są negatywne skutki zażywania substancji psychoaktywnych i innych środków uzależniających (min. narkotyków, dopalaczy, alkoholu, papierosów). Uczniowie zostali zapoznani także z zagrożeniami związanymi z Internetem oraz konsekwencjami stosowania cyberprzemocy, sposobami jej zapobiegania, jak również radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

A.Wydro
Wpisał: Piotr Ziemba
19.09.2019