Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Spotkanie z rodzicami – 30 stycznia 2020 r.


Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele
zapraszają rodziców na spotkanie semestralne, które odbędzie się 30 stycznia 2020 r. o godz. 16.00.

Program:

indywidualne spotkania z wychowawcami,
spotkanie informacyjne z przedstawicielami szkół średnich, zapoznanie z ich ofertą edukacyjną (klasa 8).

Prosimy o zapoznanie się z miejscami spotkań z wychowawcami poszczególnych klas:

Spotkania rodziców uczniów klas Ia i Ib odbędą się w budynku przedszkola.

Klasy IIa - VIII - budynek Szkoły Podstawowej w Wiśniowej nr 76 a:

• IIa - mgr Ewa Biel w sali I.7
• IIb - mgr Elżbieta Tęczar w sali I.9
• IIIa - mgr Teresa Ziarnik w sali I.20
• IIIb - mgr Beata Baran w sali I.18
• IVa - mgr Renata Czaja w sali II.9
• IVb - mgr Dorota Wójcik w sali II.17
• Va - mgr Bogumiła Jamrogowicz w sali I.19
• Vb - mgr Urszula Jamróg w sali II.9    
• VIa - mgr Piotr Kawa w sali I.8
• VIb - mgr Agnieszka Gruszczyńska w sali II.18
• VIIa - mgr Agnieszka Flaga w sali II.6
• VIIb - mgr Jagienka Bober w sali II.19

• VIIIa - mgr Magdalena Ząbik w sali II.16 (spotkanie informacyjne z przedstawicielami szkół średnich, zapoznanie z ich ofertą edukacyjną)


Serdecznie zapraszamy!

Wpisał: Piotr Ziemba
25.01.2020