Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Dzieciaki w Biznesie

Uczniowie klasy VI wzięli udział w Kampanii Edukacyjnej "Dzieciaki w Biznesie" organizowanej przez Fundację Generator Inspiracji oraz Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów Politechniki Rzeszowskiej. Projekt ten jest również realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Głównym celem projektu jest popularyzowanie wśród młodych ludzi (uczniów klas IV – VII Szkół Podstawowych z terenów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców) wiedzy z zakresu oszczędzania, gospodarowania budżetem domowym, inwestowania i roli pieniądza w życiu.

Projekty edukacyjne w szkołach realizowane są przez wcześniej przeszkolonych studentów – wolontariuszy rzeszowskich uczelni w ramach Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki.

Podczas trwania projektów edukacyjnych w szkołach uczniowie brali udział w konkursie na stworzenie projektu monety upamiętniającej ważne wydarzenie w historii ich Małej Ojczyzny. Dzięki dofinansowaniu od Narodowego Banku Polskiego zwycięskie szkoły będą miały możliwość wyjazdu do Warszawy i odwiedzenia Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka.
Wpisał: Piotr Ziemba
21.02.2018