Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

INFORMACJA - stypendia szkolne!

Pomoc materialna dla uczniów rok szkolny 2021/2022

Wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022 można składać w ZEAS Wiśniowa (budynek SP Wiśniowa, Wiśniowa 76), w trakcie całego roku szkolnego pod warunkiem, że dochód za m-c sierpień 2021r przekraczał obowiązujące kryterium dochodowe (528,00 zł), a w ciągu roku szkol. nastąpiła utrata dochodu.
Od 1-go stycznia 2022r. kryterium dochodowe ulegnie zmianie i będzie wynosić 600,00zł, a przelicznik z ha przel. będzie wynosił 345,00zł
Druki wniosków do pobrania w ZEAS Wiśniowa, w sekretariatach i na stronach internetowych szkół podstawowych na terenie Gminy Wiśniowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wiśniowej.
nr tel. 172775087

Zobacz lub pobierz Informację o stypendiach w roku szkolnym 2021/2022 (pdf)

Zobacz lub pobierz Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i wzory oświadczeń w roku szkolnym 2021/2022 (pdf)
Wpisał: Piotr Ziemba
24.10.2021