Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

"Ślubuję być dobrym uczniem..."

W dniu 24 października 2019 r. pierwszaczki zdały swój pierwszy egzamin szkolny i zostały włączone w szeregi uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej.
Uroczystość pasowania odbyła się w obecności Pani Dyrektor - Beaty Włodyki, Wójta Gminy Wiśniowa - Marcina Kuta, Przewodniczącego Rady Rodziców - Mariusza Zarszyńskiego, licznie przybyłych rodziców oraz starszych kolegów i koleżanek wraz z wychowawcami.
Uczniowie złożyli przyrzeczenie, a Pani Dyrektor symbolicznym ołówkiem pasowała ich na uczniów, życząc im sukcesów na drodze edukacji.
Każdy uczeń otrzymał legitymację szkolną oraz został obdarowany wspaniałymi upominkami ufundowanymi przez Rodziców, Wójta Gminy Wiśniowa i Radę Rodziców.
Po uroczystej ceremonii odbyła się druga część świętowania - wspólny poczęstunek, przygotowany przez rodziców uczniów klas pierwszych oraz wesołe zabawy, które zorganizowały panie: Dorota Wójcik i Magdalena Guzik oraz uczniowie Samorządu Szkolnego.
Uroczystość Pasowania na Ucznia przygotowały wychowawczynie klas pierwszych, panie: Iwona Kopeć i Elżbieta Hart.
Wpisał: Piotr Ziemba
03.11.2019