Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Spotkania z rodzicami online!

Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele
zapraszają rodziców na spotkania online,
które odbędą się w terminie od 10 do 17 grudnia 2020r.
w godz. 16.00- 18.00

Program:
• indywidualne spotkania online z wychowawcami dotyczące bieżącej sytuacji dydaktycznej i wychowawczej oraz osiągnięć uczniów
.
Wychowawcy spotkają się z rodzicami online na platformie Google G Suite. Rodzice będą mogli uczestniczyć w zebraniu za pośrednictwem kont uczniów. W dzienniku elektronicznym w Terminarzu dla każdej klasy zostanie wygenerowany oddzielny link do spotkania. We wskazanym terminie należy dołączyć do spotkania.

Spotkania rodziców uczniów odbędą się według harmonogramu:

Wychowawca - Termin spotkania z rodzicami

Kl.Ia, mgr Ewa Nowak - 14.12.2020r. (poniedziałek), godz. 16.00-16.30

Kl.Ib, mgr Teresa Ziarnik - 15.12.2020r. (wtorek), godz. 16.00-16.30

Kl. IIa mgr Elżbieta Hart - 16.12.2020r. (środa), godz. 16.00-16.30

Kl. IIb, mgr Iwona Kopeć - 10.12.2020r. (czwartek), godz. 16.30-17.00

Kl. IIIa mgr Ewa Biel - 16.12.2020r. (środa), godz. 17.00-17.30

Kl. IIIb mgr Elżbieta Tęczar - 15.12.2020r. (wtorek), godz. 17.00-17.30

Kl. IVa mgr Jolanta Basamania - 14.12.2020r. (poniedziałek), godz. 16.30- 17.00

Kl. IVb mgr Jolanta Czerwonka - 16.12.2020r. (środa), godz. 16.30-17.00

Kl. Va mgr Renata Czaja - 10.12.2020r. (czwartek), godz. 16.00-16.30

Kl. Vb mgr Dorota Wójcik - 15.12.2020r. (wtorek), godz. 17.30-18.00

Kl. VIa mgr Bogumiła Jamrogowicz - 11.12.2020r. (piątek), godz. 16.00-16.30

Kl. VIb mgr Urszula Jamróg - 17.12.2020 (czwartek), godz. 17.00 – 17.30

Kl. VIIa mgr Piotr Kawa - 11.12.2020r. (piątek), godz. 17.30-18.00

Kl. VIIb mgr Agnieszka Gruszczyńska - 11.12.2020r. (piątek), godz. 16.30-17.00

Kl. VIIIa mgr Agnieszka Flaga - 17.12.2020 (czwartek), godz. 17.30 – 18.00

Kl. VIIIb mgr Jagienka Bober - 11.12.2020r. (piątek), godz. 17.00-17.30

Zapraszamy
Zamieścił: Piotr Ziemba
06.12.2020