Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Lekcje w poniedziałek 21 marca. Zakładamy skarpetki nie do pary z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa.

W poniedziałek 21 marca 2022 r. uczniowie kończą lekcje najpóźniej po 6 lekcji. Autobusy szkolne odjeżdżają po 5 i po 6 lekcji. Nie ma autobusów w późniejszych godzinach. Ponieważ jest to pierwszy dzień wiosny, można zorganizować dzieciom innego rodzaju zajęcia w ramach swoich lekcji.

Z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa zachęcamy wszystkich do założenia w poniedziałek, 21 marca skarpetek nie do pary! Tym właśnie drobnym gestem każdy z nas może wyrazić swoją solidarność i potrzebę integracji z osobami dotkniętymi trisomią chromosomu 21.
Nie bez przyczyny dzień ten wyznaczono na 21 marca. Nie tylko jest to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale odnosi się także do samej istoty choroby.
Amerykański zapis daty symbolizuje trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność stanowi główną przyczynę tego syndromu. Chromosomy mają kształt podobny do skarpetek, dlatego stały się symbolem akcji, która ma nas zachęcić do rozmowy na temat różnorodności, wyjątkowości, integracji i akceptacji.
Wszyscy jesteśmy równi – pamiętajmy o tym każdego dnia!
Dołączcie razem z nami do Zespołu Kolorowych Skarpetek w poniedziałek 21 marca!

Tekst: Agata Wydro
Zamieścił: Piotr Ziemba
20.03.2022