Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Spotkanie z rodzicami

Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele zapraszają rodziców uczniów
kl. 1-8 na spotkanie, które odbędzie się w czwartek
17-go listopada 2022r. o godz. 16.00


Program:
16.00 spotkanie ogólne z Panią Agnieszką Przebiędą (Specjalistą ds. profilaktyki społecznej z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie). Celem spotkania jest wsparcie rodziców w zakresie kształtowania i promowania pozytywnych postaw unbsp;dzieci w zakresie bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa, jak również zapoznanie z nowymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej.
Zebranie odbędzie się na sali gimnastycznej w budynku szkoły podstawowej. Po jego zakończeniu odbędą się spotkania z wychowawcami.
Spotkania rodziców uczniów klas Ia i Ib odbędą się w budynku przedszkola, zebrania rodziców uczniów kl.II-VIII – w budynku szkoły podstawowej według harmonogramu:

•    Kl. Ia mgr Elżbieta Hart - s. II.4 (piętro, budynek 76)
•    Kl. Ib mgr Iwona Kopeć - s. II.3 (piętro, budynek 76)
•    Kl. IIa mgr Beata Baran – s.I.18 (parter, wejście III od strony wschodniej, strefa III)
•    Kl. IIb mgr Elżbieta Tęczar – s. I. 20 (parter, (wejście III od strony wschodniej, strefa III)
•    Kl. IIIa mgr Ewa Nowak – s. I.9 (parter, wejście I od strony zachodniej, strefa I)
•    Kl. IIIb mgr Ewa Biel – s. I.7 (parter, wejście I od strony zachodniej, strefa I)
•    Kl. IVa mgr Robert Wójcik - s.II.6 (piętro, wejście I od strony zachodniej, strefa II)
•    Kl. IVb mgr Agnieszka Brzykowska s.II.7 (piętro, wejście I od strony zachodniej, strefa II)
•    Kl. Va mgr Magdalena Ząbik - s.II.16 (piętro, wejście III od strony wschodniej, strefa IV)
•    Kl. Vb mgr Jagienka Bober – s. I.19 (parter, wejście III od strony wschodniej, strefa III)
•    Kl. IVa mgr Jolanta Basamania – s.I.8 (parter, wejście I od strony zachodniej, strefa I)
•    Kl. IVb mgr Jolanta Czerwonka- s.II.19 (piętro, wejście III od strony wschodniej, stref IV)
•    Kl. VIIa mgr Renata Czaja – s.II.9 (piętro, wejście I od strony zachodniej, strefa II)
•    Kl. VIIb mgr Dorota Wójcik s.II.17 (piętro, wejście III od strony wschodniej, strefa IV)
•    Kl. VIIIa mgr Bogumiła Jamrogowicz – s.II.18 (piętro, wejście III od strony wschodniej, strefa IV)
•    Kl. VIIIb mgr Urszula Jamróg - s.II.8 (piętro, wejście I od strony zachodniej, strefa II)

Serdecznie zapraszamy!
10.11.2022