Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/21

Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej.
Plik Pdf - Karta zapisu do świetlicy do pobrania

Karty zbierają od uczniów wychowawcy klas w dniach od 1 do 3 września 2020 r. (czwartku)
Ze względu na obostrzenia sanitarne i ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy prosimy zgłaszać tylko dzieci, które spełniają wymagania określone w regulaminie.

Plik Pdf - Regulamin świetlicy 2020 do pobrania

Komunikat w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01.09.2020 roku o godzinie 9.00.
Ze względu na obostrzenia sanitarne w tym roku szkolnym wyjątkowo nie będzie ogólnego spotkania wszystkich uczniów. Spotkania organizacyjne z wychowawcami odbędą się w klasach. Powitanie oraz wszystkie niezbędne informacje dyrektora szkoły zostaną przekazane przez radiowęzeł szkolny.
Przed budynkiem szkoły wychowawcy klas ustawiają swoją grupę uczniów i przechodzą do przypisanej danej klasie sali. Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie wraz z nauczycielami i wychowawcami.
Rodzice uczniów wszystkie niezbędne informacje, regulaminy i procedury otrzymają przez dziennik elektroniczny w wiadomości LIBRUS. Ogłoszenia dotyczące funkcjonowania szkoły będą też zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Uczniowie wchodzą do szkoły zasłaniając usta i nos (maseczka, przyłbica) oraz dezynfekują/myją ręce. Następnie, wraz z wychowawcą udają się do wyznaczonych stref.
Plik Pdf do pobrania - Zapoznaj się obowiązkowo z dokumentem -
Regulamin i procedury postępowania podczas epidemii

Poniżej zamieszczamy plan klas i wyznaczonych stref w budynku Szkoły Podstawowej (budynek nr 76 a)

Plik Pdf do pobrania - Zapoznaj się obowiązkowo z dokumentem -
Podział budynku szkoły podstawowej nr 76a na strefy

Informacje dla Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Wiśniowej

Szanowni Państwo!


1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Trudny rok, bo pełen obaw i nowych wyzwań związanych z sytuacją epidemiczną w kraju. Tym bardziej więc liczymy na Państwa przychylność i zrozumienie oraz pomoc w realizacji naszych zamierzeń w warunkach pandemii koronawirusa.
Przed przedszkolem w tym roku nowe zadania wynikające z priorytetu, jakim jest zapewnienie wszystkim bezpiecznych warunków nauki i pracy. Jesteśmy zobowiązani do stosowania wytycznych sanitarnych opracowanych przez GIS oraz MEN. W trosce o bezpieczny powrót dzieci do przedszkola dołożyliśmy wszelkich starań, aby zminimalizować zagrożenia wynikające z zarażenia się COVID – 19. Dlatego też wprowadzamy dodatkowe zasady i rozwiązania dotyczące organizacji zajęć, postępowania, higieny i dezynfekcji.
Poniżej zamieszczamy listy grup przedszkolnych oraz niezbędne informacje związane z organizacją pracy. Bardzo prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie ustalonych zasad i procedur.
W najbliższym czasie zostaną również przekazane Państwu kody do dziennika elektronicznego Librus do szybkiej komunikacji z nauczycielami, dyrekcją i sekretariatem.
Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Wiśniowej

Plik Pdf - Zapoznaj się z dokumentem - Listy grup przedszkolnych

Plik Pdf do pobrania - Zapoznaj się z dokumentem - Informacje dla rodziców

Plik Pdf do pobrania - Zapoznaj się i wypełnij - Oświadczenia - przedszkole 2020

Plik Pdf do pobrania - Zapoznaj się obowiązkowo z dokumentem -
Oświadczenia, regulamin i procedury postępowania podczas epidemii, informacje
27.08.2020

Komunikat dotyczący zasad pracy sekretariatu od 01.09.2020

Informujemy, że w związku z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa w szkołach w okresie pandemii i obostrzeniami sanitarnymi ulegają zmianie zasady pracy sekretariatu szkoły.
W sekretariacie można składać lub odbierać dokumenty osobiście w wyznaczonych godzinach: 7.00 - 7.45, 13.00 – 14.30
Zwracamy się z prośbą, by jeśli to tylko możliwe większość spraw załatwiać telefonicznie, przez wiadomości w dzienniku elektronicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej spwisniowa@op.pl
Nr tel. Szkoła Podstawowa - 172775016, Przedszkole - 172776777

Życzenia na wakacje! Bądźcie bezpieczni!

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020
wszystkim Nauczycielom, Pracownikom
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiśniowej oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy,
by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
Uczniom życzymy zdrowych, bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Dyrekcja ZSP w Wiśniowej

Przeczytaj - Bezpieczne wakacje, czyli jak wypoczywać z głową!

Jednocześnie chcemy Wam przypomnieć kilka prostych zasad, które sprzyjają bezpieczeństwu:
  • Pamiętajmy, aby przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa w walce z koronawirusem;

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - Pożegnanie klasy ósmej!

"Cóż wam powiedzieć mam
Gdy stoję znów na dróg rozstajach
I tych widzę wśród was
Co każdy krok mój pamiętają..."

Odbiór świadectw!

Świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego mogą odbierać uczniowie lub ich rodzice.
Świadectwa mogą też odebrać rodzice/ opiekunowie w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.


Harmonogram rozdawanie świadectw: 26.06.2020 roku

Egzamin ósmoklasisty 2020

W dniach od 16 - 18 czerwca 2020 r. uczniowie klas ósmych przystąpili do ostatnich egzaminów. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Pierwszego dnia zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego. W drugim dniu egzaminów rozwiązywali zadania z matematyki, natomiast w trzecim dniu zdawali egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego. Oczywiście wszystkie egzaminy przeprowadzane były zgodnie z zaleceniami GIS, MZ oraz MEN.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym - kliknij na link: https://www.gov.p...ytyczne-gis-mz-i-men

Życzymy dobrych wyników

Ogłoszenie - Zapisy do przedszkola - dyżur wakacyjny!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej
ogłasza zapisy dzieci uczęszczających w br. szkolnym do przedszkola

na dyżur wakacyjny od 1 do 31 lipca 2020r
Mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z wprowadzonego reżimu sanitarnego w pierwszej kolejności na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących , którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki.
Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną spwisniowa@op.pl
w dniach 8.06-12.06.2020 r.

Plik Word do pobrania - Przeczytaj - Zgłoszenie na dyżur wakacyjny
Plik Pdf do pobrania - Przeczytaj - Zgłoszenie na dyżur wakacyjny

Dobrowolne konsultacje z uczniami w SP Wiśniowa!

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiśniowej informuje, że od dnia 1 czerwca br. będzie można skorzystać z dodatkowych konsultacji przedmiotowych zorganizowanych dla uczniów klas IV-VII.

Konsultacje ukierunkowane zostaną głównie na omawianie treści wskazanych przez uczniów, a sprawiających im trudności i ćwiczenia w tym zakresie. Zgłoszenia na konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas IV – VII należy składać u nauczyciela przedmiotu.
W pierwszym tygodniu przewidziano spotkania on-line (forma zalecana w dalszym toku pracy), z każdego przedmiotu (czas konsultacji może ulec zmianie w zależności od potrzeb). Harmonogram spotkań zostanie ustalony z uczestnikami przez nauczyciela przedmiotu. W razie szczególnej konieczności następne konsultacje mogą być zorganizowane w szkole w wyznaczonych przez nauczyciela godzinach, jednak z zachowaniem zasad sanitarnych wynikających z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych i procedur opracowanych przez szkołę.
https://www.gov.p...ytyczne-gis-mz-i-men

Harmonogram i organizację konsultacji indywidualnych i grupowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
Konsultacje przeznaczone są dla uczniów chętnych, zobowiązujących się do czynnego, aktywnego w nich udziału. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą nauczyciele prowadzący konsultacje, kontaktując się z uczniami w wybrany przez nauczyciela sposób.

Plik Word do pobrania - Przeczytaj - Deklaracja i procedury konsultacje w szkole
Plik Pdf do pobrania - Przeczytaj - Deklaracja i procedury konsultacje w szkole

PROCEDURY SANITARNE W TRAKCIE PROWADZENIA KONSULTACJI:

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1072 73 następna »