Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zespoły przedmiotowe
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Wiśniowej


Zespół wychowawców


 1. mgr Agata Wydro - pedagog - przewodnicząca zespołu
 2. mgr Beata Baran
 3. mgr Ewa Biel
 4. mgr Jagienka Bober
 5. mgr Renata Czaja
 6. mgr Aneta Gruszka
 7. mgr Agnieszka Flaga
 8. mgr Agnieszka Gruszczyńska
 9. mgr Elżbieta Hart
 10. mgr Bogumiła Jamrogowicz
 11. mgr Urszula Jamróg
 12. mgr Piotr Kawa
 13. mgr Iwona Kopeć
 14. mgr Elżbieta Tęczar
 15. mgr Dorota Wójcik
 16. mgr Magdalena Ząbik
 17. mgr Teresa Ziarnik

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej


 1. mgr Małgorzata Tęcza
 2. mgr Elżbieta Hart
 3. mgr Elżbieta Tęczar
 4. mgr Teresa Ziarnik
 5. mgr Beata Baran
 6. mgr Ewa Nowak
 7. mgr Ewa Biel
 8. mgr Dorota Wójcik
 9. mgr Renata Ślusarczyk
 10. mgr Iwona Kopeć

Zespół nauczycieli edukacji przedszkolnej


 1. mgr Dorota Król
 2. mgr Barbara Przystaś-Mulka
 3. mgr Małgorzata Kwolek - Prejsnar
 4. mgr Mariola Skwierz
 5. mgr Regina Boduch
 6. mgr Karolina Szczotkowska-Banek
 7. mgr Olga Piękoś
 8. mgr Dorota Nizicka
 9. mgr Justyna Gruszczyńska - Baran
 10. mgr Iwona Żółtek

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych


 1. mgr Magdalena Ząbik
 2. Jolanta Basamania
 3. Maria Basamania
 4. Jolanta Czerwonka
 5. Agnieszka Gruszczyńska
 6. Stanisław Lepak
 7. Dorota Magryś
 8. ks. Marek Matera
 9. ks. Jarosław Stefański
 10. Dorota Wójcik

Zespół nauczycieli
przedmiotów matematyczno - przyrodniczych


 1. mgr Renata Czaja
 2. mgr Barbara Biedroń
 3. mgr Agnieszka Flaga
 4. mgr Urszula Jamróg
 5. mgr Dorota Magryś
 6. Ewa Szpiech
 7. mgr Beata Włodyka
 8. mgr Robert Wójcik
 9. mgr Piotr Ziemba

Zespół nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego


 1. mgr Bogumiła Jamrogowicz
 2. mgr Jagienka Bober
 3. mgr Justyna Gruszczyńska - Baran
 4. mgr Agata Hawaj - Data
 5. mgr Liliana Markowska - Piskadło

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego,
i promowania zdrowia


 1. mgr Piotr Kawa
 2. mgr Agnieszka Brzykowska
 3. mgr Tomasz Maciaszkiewicz
 4. mgr Paweł Włodyka
 5. mgr Piotr Ziemba
 6. mgr Agata Wydro