Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśniowej
Kadra szkoły
Rok szkolny 2019/2020mgr Włodyka Beata - Dyrektor szkoły


mgr Tęcza Małgorzata - Wicedyrektor szkoły 1. Włodyka Beata - nauczyciel matematyki
 2. Tęcza Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 3. Basamania Maria - nauczyciel języka polskiego, historii
 4. Baran Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. Basamania Jolanta - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz
 6. Biedroń Barbara - nauczyciel matematyki
 7. Biel Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 8. Bober Jagienka - nauczyciel języka angielskiego
 9. Boduch Regina - nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopedia, zajęcia rewalidacyjne
 10. Brzykowska Agnieszka - nauczyciel wychowania fizycznego, zajęcia rewalidacyjne
 11. Czaja Renata - nauczyciel matematyki
 12. Czerwonka Jolanta nauczyciel historii, języka polskiego
 13. Flaga Agnieszka - nauczyciel biologii, przyrody
 14. Gruszka Aneta - psycholog
 15. Gruszczyńska Agnieszka - nauczyciel muzyki, plastyki
 16. Gruszczyńska-Baran Justyna - nauczyciel wychowania przedszkolnego, język angielski
 17. Hart Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 18. Hawaj-Data Agata - nauczyciel języka niemieckiego
 19. Jamrogowicz Bogumiła - nauczyciel języka angielskiego
 20. Jamróg Urszula - nauczyciel matematyki, WDŻ
 21. Kawa Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego
 22. Kopeć Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 23. Król Dorota - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 24. Kwolek-Prejsnar Małgorzata - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 25. Lepak Stanisław - nauczyciel wos
 26. Maciaszkiewicz Tomasz- nauczyciel wychowania fizycznego
 27. Magryś Dorota - nauczyciel techniki, plastyki
 28. Markowska-Piskadło Liliana - nauczyciel języka angielskiego
 29. Matera Marek - nauczyciel religii
 30. Nowak Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 31. Nizicka Dorota - nauczyciel wychowania przedszkolnego, zajęcia rewalidacyjne
 32. Piękoś Olga - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 33. Przystaś-Mulka Barbara - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 34. Sarna Wanda - Logopedia
 35. Skwierz Mariola - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 36. Stefański Jarosław - nauczyciel religii
 37. Szczotkowska-Banek Karolina - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 38. Ślusarczyk Renata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 39. Szpiech Ewa - nauczyciel fizyki, chemii
 40. Tęczar Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 41. Włodyka Paweł - nauczyciel wychowania fizycznego
 42. Wójcik Dorota - nauczyciel języka polskiego
 43. Wójcik Dorota - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 44. Wójcik Robert - nauczyciel geografii
 45. Wydro Agata - pedagog, nauczyciel wspomagający
 46. Ząbik Magdalena - nauczyciel języka polskiego
 47. Ziemba Piotr - nauczyciel informatyki, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa
 48. Ziarnik Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 49. Żółtek Iwona - nauczyciel wychowania przedszkolnego