Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Pobierz PDF lub dokument programu WORD!
Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły
i przedszkola 2022/2023


Klauzula_informacyjna_przy_rekrutacji_dzieci_do_szkoły_i_przedszkola
(dokument- pdf)Zapisy do Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej 2022/2023


Zarządzenie_Wójta_Gminy_Wiśniowa (dokument- pdf)

Ogłoszenie zapisu do przedszkola (dokument- pdf)

Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkola (dokument- pdf)

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkola (dokument- pdf)

załącznik_nr_2_Karta_zgłoszenia_dziecka_do_przedszkola (dokument- pdf)

załącznik_nr_4_oświadczenie_o_wielodzietności (dokument- pdf)

zał._nr_5_oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka (dokument- pdf)

załącznik_nr_6_oświadczenie_o_zatrudnieniu (dokument- pdf)

załącznik_nr_7_oświadczenie_dot._deklarowanego_pobytu_dziecka_w_przedszkolu (dokument- pdf)

zał._nr_8_oświadczenie_o_objęciu_rodziny_nadzorem_kuratorskim (dok.- pdf)Zapisy do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej!


Harmonogram_rekrutacji_do_klasy_pierwszej (dokument- pdf)

Załącznik_nr_1_zgłoszenie_dziecka_do_klasy_I (dokument- pdf)
Załącznik_nr_1_zgłoszenie_dziecka_do_klasy_I (dokument- doc)

Załącznik_nr_2_wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_klasy_I (dokument- pdf)
Załącznik_nr_2_wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_klasy_I (dokument- doc)Zapisy do świetlicy Szkoły Podstawowej w Wiśniowej!


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej SP Wiśniowej (dokument- pdf)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej SP Wiśniowej (dokument- doc)Zapisy do klasy sportowej Szkoły Podstawowej w Wiśniowej!


Zobacz ogłoszenie o zapisach do klasy sportowej (dokument- doc)
Zobacz ogłoszenie o zapisach do klasy sportowej (dokument- pdf)

Podanie (dokument- doc)

Akceptacja regulaminu (dokument- doc)

Regulamin klasy sportowej (dokument- doc)