Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Rada Rodziców na rok szkolny 2021/2022
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Wiśniowej:

Sylwia Arciszewska - Przewodniczący

     Agnieszka Urbanek - Zastępca przewodniczącego

     Agnieszka Długosz - Sekretarz
Marta Mikuszewska - Skarbnik


Przedstawiciele Rady Rodziców w klasach:


1.        Ia    Agnieszka Długosz
2.        Ib    Urszula Rozenbajgier
3.        IIa    Marta Mikuszewska
4.        IIb    Monika Pietryka
5.        IIIa    Monika Kłęczek
6.        IIIb    Elżbieta Zimna
7.        IVa    Sylwia Arciszewska
8.        IVb    Anna Lipka
9.        Va    Wanda Jajeśnica
10.        Vb    Agnieszka Urbanek
11.        VIa    Joanna Krok-Banaś
12.        VIb    Joanna Wajdzik
13.        VIIa    Beata Dziok
14.        VIIb    Katarzyna Bąk
15.        VIIIa    Justyna Radzimińska
16.        VIIIb    Sylwia Stanisławczyk


Rada Rodziców na rok szkolny 2021/2022
Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej


    

Rafał Lis - Przewodniczący


Przedstawiciele Rady Rodziców w klasach:


  Grupa 0 A
 1. Justyna Grochowska
 2. Grupa 0 B
 3. Katarzyna Kolek
 4. Grupa 5-latki
 5. Rafał Lis
 6. Grupa 4-latki
 7. Katarzyna Gruszczyńska
 8. Grupa 3,4-latki
 9. Paulina Prejsnar-Rusyn
 10. Grupa 3-latków
 11. Anna Konsur