Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Projekt Edukacyjny "LEPSZA SZKOŁA"

Nasza szkoła podstawowa uczestniczy w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "LEPSZA SZKOŁA".


Główne cele projektu:

- badanie efektywności nauczania,
- podniesienie poziomu kształcenia,
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

Przedmiot objęty projektem - matematyka,j.polski.

Jak się pracuje w "LEPSZEJ SZKOLE"?

Uczestnicy "LEPSZEJ SZKOŁY":
- otrzymują specjalistyczne testy badające kompetencje uczniów (sesja 1,2,3, spr.próbny szóst.),
- porównują wyniki klasy z wynikami uczniów z całej Polski,
- otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.
25.03.2011