Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zakończenie III etapu projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

1 czerwca 2011 r. odbyła się uroczysta prezentacja efektów pracy uczniów klasy I a uczestniczących w edukacyjnym projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tą prezentacją uczniowie zakończyli III etap Projektu, który realizowany był od 2 listopada 2010r, a zajęcia pozalekcyjne odbywały się od 4 stycznia do 1 czerwca i uwzględniały teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, w myśl której "Każde dziecko jest zdolne".

Poruszana na zajęciach tematyka, wykorzystanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, różnorodność form i metod pracy, dostosowanie zadań do indywidualnych możliwości i zainteresowań dzieci sprawiły, że uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. "Spotkanie z mamą i tata ” - to pokaz umiejętności recytatorskich, aktorskich, wokalnych, tanecznych, plastycznych pierwszaków w spotkaniu, w którym uczestniczyli rodzice i pani Dyrektor.

W czasie spotkania Szymon Lisak zaprezentował prezentacje multimedialną; -dzieciaki potrafią, uściski, życie jest piękne. Pragnąc podziękować rodzicom za ich wsparcie i miłość zaśpiewali piosenkę „Wszystkiego najlepszego” i ,,!00 lat” oraz wręczyli im przygotowane upominki; mamom korale, a tatusiom serca i medale.

Po prezentacji efektów pracy z podziękowaniem zwróciła się do dzieci dyrektor szkoły Pani Beata Włodyka, która nie szczędziła im ciepłych i miłych słów. Na zakończenie występu wszystkie dzieci otrzymały prezent - niespodziankę w postaci myszki-pacynki oraz dyplom ukończenia projektu.
21.06.2011