Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Konkurs "Bezpieczni w Internecie - Cyberbezpiecznik" – terminy i godziny

Proszę o zapoznanie się z godzinami konkursu!

Godziny udziału w quizie informatycznym w dniu 14 III 2018 r. dla zgłoszonych uczniów z poszczególnych klas:
- uczestnicy konkursu z klasy 4a, 4b - 8.00–8.45 (prac.inf.)
- uczestnicy konkursu z klasy 5a, 5b - 8.50–9.35 (prac.inf.)
- uczestnicy konkursu z klasy 6a, 7a, 7b - 9.40–10.25 (prac.inf.)
Organizator konkursu - Piotr Ziemba

Uczniowie rozwiązują zadania na platformie e-learningowej przez 30 minut.
Przygotował: Piotr Ziemba
11.03.2018