Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

"Mam Talent 2019"

Chętnych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie ”MAM TALENT”, który odbędzie się dnia 20 maja 2019 roku w budynku szkoły podstawowej.
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ MAM TALENT”
Pobierz Regulamin konkursu (pdf)


Przeczytaj REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „MAM TALENT”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wiśniowej

CELE KONKURSU:
•popularyzowanie działań artystycznych
•rozwijanie kreatywności młodzieży
•promowanie młodych talentów
•rozwijanie zainteresowań uczniów
•promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
•wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Wiśniowej , którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów (do 6 osób).

TERMIN KONKURSU: 20 maja 2019 r.

FORMA KONKURSU:
Krótka prezentacja:
•śpiew
•taniec
•zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
•pokaz umiejętności gry aktorskiej
•pokaz sprawności fizycznej
•prezentacja treści kabaretowych
•małe formy teatralne
•gra na dowolnym instrumencie
•recytacja
•występy sportowo-akrobatyczne
•zdolności manualne (np. origami) lub plastyczne
•inne . . .

INFORMACJE OGÓLNE:
•Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut - występów indywidualnych i grup- do 3 osób.
•Dopuszcza się prezentacje dłuższe (do 10 minut) w przypadku występów grup powyżej 3 osób.
•W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu. Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym (nagranym na płycie CD lub innym nośniku i opatrzonym imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem).
•W przypadku talentu plastycznego (lub innego manualnego) uczeń wykonuje pracę plastyczną bądź techniczną, którą przynosi do organizatora do dnia 15 maja 2019 r.
•Uczniowie prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.
•Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli i przedstawicieli uczniów.
•Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 1 do 6.
1-wydaje nam się, że to nie jest konkurs na miarę Twoich możliwości,
2-może powinieneś zastanowić się nad zmianą kategorii?
3-kto wie, kto wie...
4-Twojemu talentowi mówimy nasze zdecydowane...może być, 5-może będziesz wielki,
6- masz talent!!!
•Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów. O wyniku decyduje suma punktów.
•Pozostali uczestnicy „Mam talent”, którzy nie weszli do ścisłego finału, oddają swój głos na jedną z trzech, wyłonionych przez jury osób, decydując tym samym o I, II i III miejscu.
•Chętni uczniowie zgłaszają swój udział do p.E.Nowak, p. T.Ziarnik do dnia 15 maja 2019 r.

Zapraszamy do udziału w zabawie!

Wpisał Piotr Ziemba
02.05.2019