Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Ogłaszamy konkurs "Bezpieczni w Internecie - Zostań Cyberbezpiecznikiem 2017"

Zachęcam do podjęcia inicjatyw promujących temat Bezpieczeństwa w Sieci wśród dzieci, młodzieży i rodziców w dowolnej formie np. quizów, konkursów plastycznych, wykładów, zajęć warsztatowych, pogadanek, pikników, przedstawień... itp. Wszelkie przedsięwzięcia związane z DBI mogą być realizowane przez cały miesiąc luty a nawet przez cały rok.
Administrator strony – Piotr Ziemba
Polecane materiały dla uczniów:
Przeczytaj o niebezpieczeństwach w Internecie na www.saferinternet.pl
Przeczytaj o cyberprzemocy, szkodliwych-treściach, niebezpiecznych kontaktach, nadużywaniu Internetu, ochronie prywatności, www.bezpiecznypc.pl.

Regulamin konkursu informatycznego dla młodzieży klas IV - VI
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej
"Bezpieczni w Internecie - Zostań Cyberbezpiecznikiem"

I. Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu informatycznego „Bezpieczni w Internecie” jest nauczyciel informatyki Szkoły Podstawowej w Wiśniowej – mgr Piotr Ziemba

II. Cele konkursu:
- Promowanie obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”
- Zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w Internecie
- Zachęcenie młodzieży do zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa online
- Popularyzowanie wiedzy i umiejętności o bezpieczeństwie młodzieży w Internecie
- Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz zasad netykiety w sieci
- Motywowanie uczniów uzdolnionych informatycznie do nauki
- Przygotowywanie uczniów do konkursów informatycznych.

III. Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Wiśniowej.

2. Konkurs będzie rozgrywany i oceniany w jednej kategorii - Quiz informatyczny.
Konkurs pt. „Zostań Cyberbezpiecznikiem” składa się z jednego etapu, w którym uczniowie rozwiązują zadania zamknięte i otwarte.
Uczniowi, który uzyska największą liczbę punktów, przyznaje się tytuł „Władca Bezpiecznego Internetu”, a 10 pierwszych uczniów nagrodzonych będzie jednostkową oceną celującą z informatyki w ciągu II semestru oraz podwyższeniem oceny z przedmiotu o jeden stopień na koniec roku szkolnego 2016/2017.

- Termin zgłoszenia do udziału w quizie – 28 lutego 2017 r. (do nauczyciela informatyki)
- Konkurs odbędzie się w marcu 2017 roku w pracowni informatycznej.
- Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania w czasie 30 minut.

IV. Kryteria oceniania
• poprawność merytoryczna odpowiedzi w Quizie
• trafna interpretacja tematu konkursu
• twórczy charakter pracy
• poziom pracy
• samodzielność

V. Komisja konkursowa składa się z nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej.
Organizatorzy chcąc jak najszerzej promować obchody tego święta w Polsce oraz zachęcić do zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa online udostępniają w Internecie szeroką ofertę materiałów edukacyjnych, takich jak: scenariusze zajęć, kursy e-learning oraz materiały multimedialne.

Polecane materiały dla nauczycieli i uczniów:
Stop Cyberprzemocy – scenariusz zajęć (PDF), film (MPEG, AVI)
http://dzieckowsi...c-stop-cyberprzemocy
Dzień z życia – scenariusz zajęć (PDF), film (mp4)
http://dzieckowsi...-zajec-dzien-z-zycia
Przygody Fejsmena – scenariusz zajęć (PDF), filmy (MOV)
http://dzieckowsi...pl/przygody-fejsmena
Sztuka szukania – scenariusz zajęć (PDF)
http://dzieckowsi...n.pl/sztuka-szukania
W Sieci – scenariusz zajęć (PDF), film
http://dzieckowsi...ariusz-zajec-w-sieci

Kursy e-learning
http://www.fdn.pl/kursy/

Materiały do pobrania z portalu Sieciaki.pl
http://dzieckowsi...at2=674&cat3=742

Przygotował: Piotr Ziemba
Zamieścił: Piotr Ziemba
16.02.2017