Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Realizacja programu „Mały Mistrz”

We wrześniu 2014 roku uczniowie klas pierwszych naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki „Mały Mistrz”.
Głównymi celami stawianymi przed programem
Mały Mistrz są:

- Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
- Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
- Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
- Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
- Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 nasze uczennice i uczniowie klasy I a i I b wesoło, ciekawie i sportowo spędzali czas z Małym Mistrzem.
- Przeszli testy sprawnościowe obejmujące: zwis na drążku, bieg wahadłowy 10 x 5m oraz marszobieg na dystansie 600m.
- Zdobyli sprawność Małego Mistrza: Piłkarza Nożnego, Lekkoatlety oraz Gimnastyka.

Życzymy powodzenia w zdobywaniu kolejnych sprawności i osiąganiu jak najlepszych wyników w różnych dyscyplinach sportowych!

Przygotowała: Ewa Biel
Wpisał: Piotr Ziemba
14.04.2015