Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

„Klub Bezpiecznego Puchatka”

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w VI edycji programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”.
Program został zrealizowany w klasach pierwszych. Jego głównym celem było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu i w czasie zabaw.
Na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych wychowawcy klas pierwszych przeprowadzili zajęcia, w trakcie, których uczniowie obejrzeli film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania oraz wykonywali zadania praktyczne w otrzymanych kolorowych książeczkach „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Także rodzice otrzymali broszury informacyjne.
Wpisał: Piotr Ziemba
29.05.2015