Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

25 września 2015 roku nasza szkoła uczestniczyła w V Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia pod hasłem: ”Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają".
Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W tym dniu Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy ze znajomości tabliczki mnożenia wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzili uczniowie klas III i IV, po wcześniejszym pozytywnym zaliczeniu egzaminu. Osoby, które poprawnie rozwiązały wylosowane przykłady mnożenia otrzymywały Tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Tytuł ten został przyznany 53 osobom.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji. Poprzez wspólną zabawę, łączyliśmy się z ludźmi na całym świecie.
Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom.
Wpisał: Piotr Ziemba
21.10.2015