Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

„Być jak Ignacy”

Rozpoczynamy wyścig o tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego” - projekt „Być jak Ignacy”.

Uczniowie klas czwartych przystąpili do projektu „Być jak Ignacy”. Młodzi pasjonaci nauk matematyczno- przyrodniczych podjęli działania, aby uzyskać tytuł "NAUKOWEJ SZKOŁY IGNACEGO". W szranki staje 157 szkół z całej Polski więc zadanie nie będzie łatwe, ale…. SPRÓBUJEMY.

OPIS KONKURSU:
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach działań propagujących naukę, edukację oraz historię skierowała do dzieci i młodzieży projekt pt. „Być jak Ignacy”. Jego założeniem jest pielęgnowanie pamięci o wybitnych Polakach oraz popularyzacja nauki.Chodzi w nim o to, aby wskrzesić pamięć o ludziach, których nazwiska zatarł czas, mimo że bez nich rzeczywistość wyglądałyby dzisiaj zupełnie inaczej. Doskonałym przykładem takiej osoby jest patron projektu – Ignacy Łukasiewicz – twórca podwalin przemysłu naftowego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Konkurs o tytuł Naukowej Szkoły im. Ignacego Łukasiewicza wyłonić ma szkołę, która w najciekawszy sposób zorganizuje i udokumentuje pracę specjalnie powołanego koła naukowego. Jego zadaniem jest szerzenie wiedzy o polskich wynalazcach i ich dziełach, a także przeprowadzanie eksperymentów, które tłumacząc działanie zjawisk w naszym świecie, udowadniają jednocześnie, jak bardzo atrakcyjna i pasjonująca może być nauka.

Program „Być jak Ignacy” zdobył już aprobatę Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej i Ministerstwa Edukacji Narodowej, które objęły nad nim honorowy patronat.

Przygotowała Agnieszka Flaga
Wpisał: Piotr Ziemba
09.12.2016