Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Certyfikat Kluczowych Kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej