Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Egzaminy gimnazjalne 2018

18, 19, 20 kwietnia 2018 r. uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Pierwszego dnia zmierzyli się z zadaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. W drugim dniu egzaminów rozwiązywali zadania z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz matematyki, natomiast trzeci dzień upłynął im pod znakiem języków obcych.

Konkurs "Bezpieczni w Internecie - Cyberbezpiecznik" – terminy i godziny

Proszę o zapoznanie się z godzinami konkursu!

Godziny udziału w quizie informatycznym w dniu 14 III 2018 r. dla zgłoszonych uczniów z poszczególnych klas:
- uczestnicy konkursu z klasy 4a, 4b - 8.00–8.45 (prac.inf.)
- uczestnicy konkursu z klasy 5a, 5b - 8.50–9.35 (prac.inf.)
- uczestnicy konkursu z klasy 6a, 7a, 7b - 9.40–10.25 (prac.inf.)
Organizator konkursu - Piotr Ziemba

Szkolny konkurs plastyczny „Patriotyzm Młodego Polaka”

Z okazji Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny, którego celem było|: kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, pogłębianie wiedzy historycznej na temat dziejów Polski, rozwijanie wyobraźni plastycznej, a także zdobywanie nowych doświadczeń w dziedzinie różnych technik plastycznych.

Ogłaszamy konkurs "Bezpieczni w Internecie - Zostań Cyberbezpiecznikiem 2017"

Zachęcam do podjęcia inicjatyw promujących temat Bezpieczeństwa w Sieci wśród dzieci, młodzieży i rodziców w dowolnej formie np. quizów, konkursów plastycznych, wykładów, zajęć warsztatowych, pogadanek, pikników, przedstawień... itp. Wszelkie przedsięwzięcia związane z DBI mogą być realizowane przez cały miesiąc luty a nawet przez cały rok.
Administrator strony – Piotr Ziemba
Polecane materiały dla uczniów:
Przeczytaj o niebezpieczeństwach w Internecie na www.saferinternet.pl
Przeczytaj o cyberprzemocy, szkodliwych-treściach, niebezpiecznych kontaktach, nadużywaniu Internetu, ochronie prywatności, www.bezpiecznypc.pl.

Regulamin konkursu informatycznego dla młodzieży klas IV - VI
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej
"Bezpieczni w Internecie - Zostań Cyberbezpiecznikiem"

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

25 września 2015 roku nasza szkoła uczestniczyła w V Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia pod hasłem: ”Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają".
Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W tym dniu Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy ze znajomości tabliczki mnożenia wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.

Podsumowanie konkursu"Bezpieczni w Internecie" 2015

5 maja odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów w konkursie informatycznym "Bezpieczni w Internecie".
Uczniowie rozwiązywali testy i wykonywali zadania. Obie konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów.
Uczestnicy konkursu "Bezpieczni w Internecie" otrzymali dyplomy. Gratulacje wszystkim uczniom złożyła Pani Dyrektor Beata Włodyka oraz organizator konkursu - Piotr Ziemba.

Kangur matematyczny 2015

W naszej szkole marzec kojarzy się z międzynarodowym konkursem „Kangur matematyczny”. W tym roku również nie zabrakło chętnych uczniów do rozwiązywania testów konkursowych.

Uczniowie "Bezpieczni w Internecie”

Z okazji Dni Bezpiecznego Internetu w dniu 20 marca 2015 r. odbył się konkurs "Bezpieczni w Internecie”. Quiz informatyczny – „Zostań Cyberbezpiecznikiem" uczniowie naszej szkoły rozwiązywali z ogromnym skupieniem i zaangażowaniem. W tych zmaganiach uczestniczyło 33 uczniów z klas IV – VI. Konkurs był przeprowadzony na informatycznej platformie e-learningowej, na której młodzi cybernauci rozwiązywali zadania zamknięte.
Data Dominik z klasy 4 i Szymański Bartosz z klasy 6 uzyskali największą liczbę punktów i zdobyli tytuł „Władcy Bezpiecznego Internetu” oraz Tytuł Laureata Konkursu, co skutkuje podwyższeniem oceny z przedmiotu o jeden stopień na koniec roku szkolnego 2014/2015.
11 pierwszych uczniów nagrodzonych będzie jednostkową oceną celującą z informatyki w ciągu II semestru oraz uwagami pozytywnymi.
Serdecznie wszystkim gratulujemy!
Zobacz szczegółowe wyniki konkursu.

Szkolny Dzień Talentu klas - klas I-III

19 lutego 2015 r w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiśniowej miał miejsce Szkolny Dzień Talentu. Jest to dzień szczególnie ważny dla naszych uczniów, gdyż nasza szkoła posiada zaszczytny tytuł Szkoły Odkrywców Talentu.

"I Ty możesz zostać mistrzem... języka polskiego!"

Nauczyciele poloniści naszej szkoły ogłaszają konkurs krasomówczy dla uczniów klas IV - VI.

TEMAT: LEGENDY NASZEGO REGIONU

« poprzednia 1 2 3 następna »