Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zespoły przedmiotowe
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
oraz Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Wiśniowej


Zespół wychowawców


 1. mgr Agata Wydro - pedagog - przewodnicząca zespołu
 2. mgr Dorota Król
 3. mgr Ewa Biel
 4. mgr Teresa Wojtaszek
 5. Karolina Szczotkowska
 6. mgr Małgorzata Kwolek-Prejsnar
 7. mgr Elżbieta Tęczar
 8. mgr Małgorzata Tęcza
 9. mgr Beata Baran
 10. mgr Elżbieta Hart
 11. mgr Teresa Ziarnik
 12. mgr Magdalena Ząbik
 13. mgr Jolanta Czerwonka
 14. mgr Renata Czaja
 15. mgr Agnieszka Flaga
 16. mgr Sławomir Tęczar
 17. mgr Mariola Skwierz
 18. mgr Wanda Sarna

Zespół nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej


 1. mgr Elżbieta Hart - przewodnicząca zespołu
 2. mgr Dorota Król
 3. mgr Ewa Biel
 4. mgr Teresa Wojtaszek
 5. Karolina Szczotkowska
 6. mgr Małgorzata Kwolek - Prejsnar
 7. mgr Małgorzata Tęcza
 8. mgr Barbara Przystaś-Mulka
 9. mgr Elżbieta Tęczar
 10. mgr Beata Baran
 11. mgr Ewa Nowak
 12. mgr Iwona Kopeć
 13. mgr Teresa Ziarnik

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych


 1. mgr Jolanta Czerwonka- przewodnicząca zespołu
 2. mgr Magdalena Ząbik

Zespół nauczycieli
przedmiotów matematyczno - przyrodniczych


 1. mgr Agnieszka Flaga - przewodnicząca zespołu
 2. mgr Beata Włodyka
 3. mgr Renata Czaja
 4. mgr Dorota Magryś
 5. mgr Piotr Ziemba

Zespół nauczycieli języka angielskiego


 1. mgr Gabriela Buczek - przewodnicząca zespołu
 2. mgr Jagienka Bober
 3. mgr Justyna Gruszczyńska-Baran

Zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych


 1. mgr Agnieszka Gruszczyńska - przewodnicząca zespołu
 2. Jacek Motyka

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego,
turystyki i promocji zdrowia


 1. mgr Piotr Kawa - przewodniczący zespołu
 2. mgr Sławomir Tęczar
 3. mgr Agnieszka Flaga
 4. mgr Agata Wydro