Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

KALENDARZ SZKOLNY
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
W WIŚNIOWEJ
ROK SZKOLNY 2021/2022Kliknij, aby przeczytać lub pobrać (pdf)


- Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 1 września 2021 r.

- Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.

- Ferie zimowe: 14- 27 lutego 2022 r.

- Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022 r.

- Egzamin ósmoklasisty:
24 maja 2022 (wtorek) - język polski,
25 maja 2022 (środa) – matematyka,
26 maja 2022 (czwartek) język obcy nowożytny.

- Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2021 r.

- Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych na podstawie:
art. 94 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1603 ze zm.)

- 12 listopad 2021 r.,
- 7 stycznia 2022 r.,
- 2 maj 2022 r.,
- 24, 25, 26 maj 2022 dla klas 1-7, klasy 8 piszą egzamin ósmoklasisty,
- 17 czerwiec 2022 r.,
- 23 czerwiec 2022 r.