Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkolny Zestaw Programów Nauczania
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Wiśniowej
na rok szkolny 2022/2023


Kliknij, aby otworzyć lub pobrać plik (PDF)
Kliknij, aby otworzyć lub pobrać plik Word (doc)


Program nauczania przedmiotu
Nr w szkolnym zestawie programów
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, GWO 1/ZSP/06/17
„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej, Jolanta Golanko wyd. Nowa Era 2/ZSP/06/17
Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej "Jutro pójdę w świat" Andrzej Surdej 3/ZSP/06/17
Program nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”, dr Tomasz Maćkowski 4/ZSP/06/17
Informatyka Europejczyka. Program nauczania do informatyki w szkole podstawowej kl. 4-8. Danuta Kiałka, Jolanta Pańczyk wyd. „Helion” 5/ZSP/06/17
Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Lekcja muzyki, Monika Gromek, Grażyna Kilbach 6/ZSP/06/17
Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej "Do dzieła!", Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak 7/ZSP/09/17
Program nauczania techniki w szkole podstawowej Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka 8/ZSP/09/17
Program nauczania "Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa", Bogumiła Bogacka - Osińska, Danuta Łazuchiewicz
8A/ZSP/09/12
Program nauczania wych. fiz. dla ośmioletniej szkoły podstawowej- klasa sportowa- profil piłka ręczna., Krzysztof Warchoł Nr. 9F/ZSP/06/22
Program Szkolenia sportowego dla klas IV - VIII Szkoły Podstawowej o profilu Piłka Nożna - Polski Związek Piłki Nożnej 9A/ZSP/06/17
Program wychowania fizycznego i szkolenia sportowego w gimnazjum i liceum sportowym o profilu piłki ręcznej część II 7 klasa szkoły podstawowej i gimnazjum 9B/ZSP/06/17
Program szkolenia w sporcie: Piłka siatkowa - Polski Związek Piłki Siatkowej Warszawa 2018 9C/ZSP/08/18
"Magia zabawy" program wychowania fizycznego dla klas 1-3 edukacja wczesnoszkolna 9D/ZSP/06/17
Dodatkowe kształcenie sportowe-piłka nożna kl.1-3
Nr. 9E/ZSP/06/22
„Program edukacji wczesnoszkolnej” dla klas 1–3 szkoły podstawowej autorstwa prof. dr hab. Jadwigi Hanisz do cyklu Nowi Tropiciele 10/ZSP/06/17
Program nauczania informatyki w klasach 1–3 10A/ZSP/06/17
Kocham przedszkole - program wychowania przedszkolnego, Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek 11/ZSP/06/17
„Kochamy dobrego Boga” - przedszkole 12/ZSP/AZ-0-01/10
„TAK dla Jezusa” kl. 0 12A/ZSP/AZ-0-01/20
„Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem”, kl. I-II 12B/ZSP/AZ-0-01/18
„W rodzinie dzieci Bożych 2”, kl. III 12C/ZSP/AZ-1-01/12
„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”, kl. IV 12D/ZSP/AZ-2-02/12
„Poprzez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość”, kl. V-VI 12E/ZSP/AZ-2-02/20
„Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”, kl. VII-VIII 12F/ZSP/AZ-3-01/13
Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Autorzy: Melanie Ellis, Anna Rak 13/ZSP/06/17
Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska) 13A/ZSP/06/17
Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej Puls życia, Anna Zdziennicka 14/ZSP/06/17
Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej, Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic 15/ZSP/06/17
Program nauczania chemii w szkole podstawowej, Teresa Kulawik i Maria Litwin 16/ZSP/06/17
Program nauczania fizyki w szkole podstawowej Spotkania z fizyką, Grażyna Francuz-Ornat Teresa Kulawik 17/ZSP/06/17
Program nauczania języka niemieckiego II etap edukacyjny, kl VII i VIII, A. Jaroszewska 18/ZSP/06/17
Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej "Dziś i jutro", Barbara Furman, Nowa Era 19/ZSP/06/17
Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, Jarosław Słoma, Nowa Era 20/ZSP/06/17
Wychowanie do życia w rodzinie 21/ZSP/06/17
Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII 22/ZSP/06/20



Programy zajęć pozalekcyjnych


Program pracy z uczniem zdolnym dla kl. IV-VI. Edukacja humanistyczna I/ZSP
Szkolny program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia II/ZSP
Program edukacji teatralnej w klasach I-III „Zabawa w teatr” III/ZSP
„Gramy i śpiewamy” program kółka teatralno-muzycznego IV/ZSP
„Nie pal przy mnie, proszę” program edukacji antynikotynowej dla klas I-III SP V/ZSP
„Znajdź właściwe rozwiązanie” program edukacji antynikotynowej dla klas IV-VIII SP VI/ZSP
„Czyste powietrze wokół nas” program edukacji antynikotynowej dla klas 0-I VII/ZSP
Program pracy wyrównawczej dla kl. IV-VIII VIII/ZSP
Program przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla kl. I-III IX/ZSP
Program edukacji czytelniczo-medialnej dla klas I-III X/ZSP
„Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy” projekt edukacyjny dla kl. I-III XI/ZSP
Innowacja matematyczna Program „Polubić matematykę” w klasach I-III i IV-VIII XII/ZSP
Program pracy świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej XIII/ZSP
Program do zajęć specjalistycznych dla pasjonatów informatyki pt."Dla ciekawych i mających trudności" XIV/ZSP
Program "Tworzenie stron internetowych". Webmasterzy strony www.sp-wisniowa.pl XV/ZSP
Programowanie obiektowe i strukturalne dla klas 1-3 i 4-8 Innowacja Pedagogiczna pt.„Mały mistrz kodowania – Scratch – Nauka programowania w klasach I –III” XVI/ZSP
„Szachy – gra strategii i umysłu” program dla uczniów od klasy 1-8 szkoły podstawowej XVII/ZSP
Posłuchaj co mam do powiedzenia”- szkolne koło dziennikarskie program dla uczniów szkoły podstawowej XVIII/ZSP
„Z bajką i tańcem dookoła świata” program dla dzieci w wieku przedszkolnym XIX/ZSP/17