Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkolny Zestaw Programów Nauczania
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Wiśniowej
na rok szkolny 2015/2016


Program nauczania przedmiotu
Numer w szkolnym zestawie programów
Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) „Matematyka z plusem” wyd.GWO 1/ZSP/09/12
Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej "Tajemnice przyrody!” wyd. Nowa Era 2/ZSP/09/12
Program nauczania języka polskiego dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) „Miedzy nami” 3/ZSP/09/12
Wehikuł czasu. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej 4/ZSP/09/12
Zajęcia komputerowe.Informatyka Europejczyka. Program nauczania zajęć komputerowych dla II etapu edukacyjnego. D. Kiałka, K.Kiałka wyd. „Helion” 5/ZSP/09/2012
Program do muzyki –„I gra muzyka” kl. IV-VI wyd. Nowa Era 6/ZSP/09/12
Program do plastyki –„Do dzieła” kl. IV-VI wyd. Nowa Era 7/ZSP/09/12
Program nauczania "Technika na co dzień", kl. IV-VI Ewa Bubak i Ewa Królicka 8/ZSP/09/12
Program nauczania "Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa", Bogumiła Bogacka - Osińska, Danuta Łazuchiewicz
8/ZSP/09/12
Autorski program wychowanie fizyczne dla klas IV-VI 9/ZSP/DKW-4014-68/99
Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej-klasy 1-3 10/ZSP/09/10
Program nauczania do cyklu podręczników „Razem w szkole” Zajęcia komputerowe. Klasy 1-3. 10/ZSP/09/10
„Program edukacji wczesnoszkolnej” dla klas I-III wyd. WSiP 10/ZSP/09/12
„Nasze przedszkole” (Mac Edukacja) 11/ZSP/09/12
„W świecie mojego Boga” kl. 0 wyd. Jedność Kielce 12/ZSP/KI-03-02/7-0
„Jesteśmy dziećmi Bożymi” WAM 2001, kl. I-III 12/ZSP/AZ-1-01/1
„Wezwani przez Boga”, WAM 2001 kl. IV-VI 12/ZSP/AZ-2-01/1
Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania jezyka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej 13/ZSP/09/12
Język angielski klasy IV-VI 13/ZSP/DKW-4014-43/00Programy zajęć pozalekcyjnych
na rok szkolny 2015/2016


Program pracy z uczniem zdolnym dla kl. IV-VI. Edukacja humanistyczna 15/ZSP
Szkolny program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia 16/ZSP
Program edukacji teatralnej w klasach I-III „Zabawa w teatr” 17/ZSP
„Gramy i śpiewamy” program kółka teatralno-muzycznego 18/ZSP
„Nie pal przy mnie, proszę” program edukacji antynikotynowej dla klas I-III SP 19/ZSP
„Znajdź właściwe rozwiązanie” program edukacji antynikotynowej dla klas IV-VI SP 20/ZSP
„Czyste powietrze wokół nas” program edukacji antynikotynowej dla klas 0-I 21/ZSP
Program pracy wyrównawczej dla kl. IV-VI 22/ZSP
Program przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla kl. I-III 23/ZSP
Program edukacji czytelniczo-medialnej dla klas I-III 24/ZSP
„Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy” projekt edukacyjny dla kl. I-III 25/ZSP
Innowacja matematyczna Program „Polubić matematykę” w klasach I-III i IV-VI 26/ZSP
Program pracy świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej 27/ZSP
Program do zajęć specjalistycznych dla pasjonatów informatyki pt.
"Dla ciekawych i mających trudności"
28/ZSP
Program "Tworzenie stron internetowych". Webmasterzy strony www.sp-wisniowa.pl 29/ZSP