Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Dobrowolne konsultacje z uczniami w SP Wiśniowa!

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiśniowej informuje, że od dnia 1 czerwca br. będzie można skorzystać z dodatkowych konsultacji przedmiotowych zorganizowanych dla uczniów klas IV-VII.

Konsultacje ukierunkowane zostaną głównie na omawianie treści wskazanych przez uczniów, a sprawiających im trudności i ćwiczenia w tym zakresie. Zgłoszenia na konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas IV – VII należy składać u nauczyciela przedmiotu.
W pierwszym tygodniu przewidziano spotkania on-line (forma zalecana w dalszym toku pracy), z każdego przedmiotu (czas konsultacji może ulec zmianie w zależności od potrzeb). Harmonogram spotkań zostanie ustalony z uczestnikami przez nauczyciela przedmiotu. W razie szczególnej konieczności następne konsultacje mogą być zorganizowane w szkole w wyznaczonych przez nauczyciela godzinach, jednak z zachowaniem zasad sanitarnych wynikających z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych i procedur opracowanych przez szkołę.
https://www.gov.p...ytyczne-gis-mz-i-men

Harmonogram i organizację konsultacji indywidualnych i grupowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
Konsultacje przeznaczone są dla uczniów chętnych, zobowiązujących się do czynnego, aktywnego w nich udziału. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą nauczyciele prowadzący konsultacje, kontaktując się z uczniami w wybrany przez nauczyciela sposób.

PROCEDURY SANITARNE W TRAKCIE PROWADZENIA KONSULTACJI:

Uwaga! Ważna Informacja!!

Wiśniowa, dn. 18.05.2020r.

Komunikat w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej od 25.05.2020r. dla klas I-III

Zgodnie z decyzją rządu RP z 13 maja 2020 r. od poniedziałku, 25 maja br. przywraca się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Jednocześnie w dalszym ciągu realizowana będzie podstawa programowa w sposób zdalny. Zajęcia o charakterze dydaktycznym w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele.

Plik do pobrania - Przeczytaj - "Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły"
Plik do pobrania - Przeczytaj - "Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych
– edukacja wczesnoszkolna"

Netykieta, czyli savoir-vivre podczas zdalnej edukacji

Drodzy Uczniowie!
Obecnie realizujemy nauczanie zdalne z wykorzystaniem Internetu, różnych aplikacji i komunikatorów. W każdej klasie mamy już wypracowany system, który z pomocą Waszych Rodziców jest skutecznie realizowany.

Zobacz lub pobierz - "Netykieta, czyli savoir-vivre podczas zdalnej edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej"

Prosimy, pamiętajcie o poniższych zasadach:
1. Zapoznaj się z zasadami netykiety, czyli internetowym savoir-vivre, który obowiązuje wszystkich użytkowników cyberprzestrzeni.
2. Sprawdź, czy komputer (kamerka i głośnik) działają.
3. Poinformuj członków rodziny, że rozpoczynasz naukę online i oczekujesz, że nikt nie będzie Ci przeszkadzał.
4. Uprzątnij miejsce pracy i przygotuj niezbędne środki dydaktyczne (zeszyt, książkę, przybory piśmienne, kartki do robienia notatek). Możesz przygotować kubek z wodą do popijania w trakcie nauki. Dobrze jest pracować w wywietrzonym pomieszczeniu.

Ważne! Opieka dla dzieci w Przedszkolu w Wiśniowej!

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiśniowej informuje, że zgodnie z decyzją organu prowadzącego od 11 maja w Przedszkolu organizuje się zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w domu.

Aby zorganizować zajęcia i zaplanować środki bezpieczeństwa musimy wiedzieć, ile dzieci będzie uczestniczyło w zajęciach.
W związku z tym prosimy rodziców, którzy starają się o zapewnienie dziecku opieki w przedszkolu od 11 maja o szybki kontakt telefoniczny pod nr 172775016 w dniu 5 maja 2020 r. w godzinach od 8.00 – 14.00

„AKCJA NAWIGACJA - chroń siebie, wspieraj innych”
Szanowni Państwo!
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!


Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami sondażu „AKCJA NAWIGACJA - chroń siebie, wspieraj innych” przeprowadzonego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w dniach 2-7 kwietnia 2020 „Młodzież w czasie epidemii”.
Wszystkie newsy »