Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/24

Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej. Karty zbierają od uczniów wychowawcy klas w dniach od 4 do 7 września 2023 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy prosimy zgłaszać tylko dzieci, które spełniają wymagania określone w regulaminie.

Plik Pdf - Regulamin świetlicy 2023 do pobrania
Plik Pdf - Karta zapisu do świetlicy 2023 do pobrania

Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Wiśniowej

Po kliknięciu w link dokument zapisuje się na komputerze w folderze POBRANE lub wyświetla się, zależy to od używanej przeglądarki internetowej
01.09.2023