Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśniowej
Kadra szkoły
Rok szkolny 2017/2018mgr Włodyka Beata - Dyrektor szkoły


mgr Tęcza Małgorzata - Wicedyrektor szkoły

mgr Basamania Maria - Wicedyrektor szkoły (gimnazjum) 1. Włodyka Beata - nauczyciel matematyki
 2. Tęcza Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 3. Basamania Maria - nauczyciel historii
 4. Baran Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. Basamania Jolanta - nauczyciel języka polskiego
 6. Biedroń Barbara - nauczyciel matematyki
 7. Bober Jagienka - nauczyciel języka angielskiego
 8. Boduch Regina - nauczyciel przedszkola, logopedia, rewalidacja
 9. Brzykowska Agnieszka - nauczyciel wychowania fizycznego
 10. Czaja Renata - nauczyciel matematyki
 11. Czaja Renata - Pedagog, nauczyciel świetlicy
 12. Czerwonka Jolanta nauczyciel historii, języka polskiego
 13. Flaga Agnieszka - nauczyciel biologii, przyrody
 14. Frątczak Marek - nauczyciel religii
 15. Gawron Katarzyna - nauczyciel języka polskiego, świetlicy
 16. Gruszczyńska Agnieszka - nauczyciel muzyki, plastyki
 17. Gruszczyńska-Baran Justyna - nauczyciel przedszkola, język angielski
 18. Hart Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 19. Hawaj-Data Agata - nauczyciel języka niemieckiego
 20. Jamrogowicz Bogumiła - nauczyciel języka angielskiego
 21. Jamróg Urszula - nauczyciel matematyki
 22. Januszek Jolanta - nauczyciel biologii
 23. Jurasz Magdalena - nauczyciel chemii
 24. Kawa Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego
 25. Kopeć Iwona - nauczyciel przedszkola
 26. Król Dorota - nauczyciel przedszkola
 27. Kwolek-Prejsnar Małgorzata - nauczyciel przedszkola
 28. Lepak Stanisław - nauczyciel historii, wos
 29. Maciaszkiewicz Tomasz- nauczyciel wychowania fizycznego
 30. Magryś Dorota - nauczyciel techniki, plastyki
 31. Markowska-Piskadło Liliana - nauczyciel języka angielskiego
 32. Matera Marek - nauczyciel religii
 33. Motyka Jacek - nauczyciel rytmiki
 34. Nowak Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 35. Pelczar Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
 36. Piękoś Olga - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
 37. Przystaś-Mulka Barbara - nauczyciel przedszkola
 38. Sarna Wanda - Logopedia
 39. Skwierz Mariola - nauczyciel przedszkola
 40. Stefański Jarosław - nauczyciel religii
 41. Szczotkowska Karolina - nauczyciel przedszkola
 42. Szpiech Ewa - nauczyciel fizyki
 43. Śliwa Paweł - nauczyciel muzyki
 44. Tęczar Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 45. Tęczar Sławomir - nauczyciel wychowania fizycznego
 46. Włodyka Paweł - nauczyciel wychowania fizycznego
 47. Wójcik Dorota - nauczyciel języka polskiego
 48. Wójcik Robert - nauczyciel geografii
 49. Wydro Agata - Pedagog, nauczyciel bibliotekarz
 50. Ząbik Magdalena - nauczyciel jezyka polskiego
 51. Ziemba Piotr - nauczyciel informatyki
 52. Ziarnik Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej