Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśniowej
Kadra szkołymgr Włodyka Beata - dyrektor szkoły


mgr Tęcza Małgorzata - z-ca dyrektora szkołySzkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej


 1. mgr Baran Beata - nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 2. mgr Tęcza Małgorzata - nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 3. mgr Tęczar Elżbieta - nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 4. mgr Ziarnik Teresa - nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 5. mgr Hart Elżbieta - nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 6. mgr Czerwonka Jolanta - nauczyciel języka polskiego, historii
 7. mgr Ząbik Magdalena - nauczyciel języka polskiego, logopeda
 8. mgr Gruszczyńska Agnieszka - nauczyciel plastyki, muzyki
 9. mgr Czaja Renata - nauczyciel matematyki
 10. mgr Włodyka Beata - nauczyciel matematyki
 11. mgr Flaga Agnieszka - nauczyciel przyrody
 12. mgr Ziemba Piotr - nauczyciel informatyki
 13. mgr Magryś Dorota - nauczyciel techniki
 14. mgr Bober Jagienka - nauczyciel języka angielskiego
 15. mgr Gabriela Buczek - nauczyciel języka angielskiego
 16. mgr Bogumiła Jamrogowicz - nauczyciel języka angielskiego
 17. mgr Małgorzata Żołyńska - nauczyciel języka angielskiego
 18. mgr Kawa Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego
 19. mgr Tęczar Sławomir - nauczyciel wychowania fizycznego
 20. ks. mgr Matera Marek - nauczyciel religii
 21. mgr Wydro Agata - pedagog szkolny, bibliotekarz
 22. Dorota Dudys Stasik - zajęcia taneczne
 23. mgr Mariola Skwierz - zajęcia świetlicowe


Szkoła Filialna w Jazowej


 1. mgr Hart Elżbieta - nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 2. mgr Kwolek Prejsnar Małgorzata - nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
 3. ks. mgr Matera Marek - nauczyciel religii
 4. mgr Gruszczyńska-Baran Justyna - nauczyciel języka angielskiego
 5. mgr Tęczar Sławomir - nauczyciel wychowania fizycznego


Szkoła Filialna w Tułkowicach


 1. mgr Nowak Ewa - nauczyciel - edukacja przedszkolna
 2. mgr Gruszczyńska-Baran Justyna - nauczyciel języka angielskiego
 3. ks. mgr Pratko Paweł - nauczyciel religii


Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej


 1. mgr Biel Ewa - edukacja przedszkolna
 2. mgr Król Dorota - edukacja przedszkolna
 3. mgr Wojtaszek Teresa - edukacja przedszkolna
 4. mgr Przystaś-Mulka Barbara - edukacja przedszkolna
 5. mgr Karolina Szczotkowska - edukacja przedszkolna
 6. ks. mgr Gliwa Marek - nauczyciel religii
 7. mgr Gabriela Buczek - nauczyciel języka angielskiego
 8. mgr Gruszczyńska-Baran Justyna - nauczyciel języka angielskiego
 9. mgr Motyka Jacek - zajęcia z rytmiki
 10. mgr Tęczar Sławomir - zajęcia korekcyjne
 11. mgr Ząbik Magdalena - zajęcia logopedyczne
 12. mgr Sarna Wanda - zajęcia logopedyczne
 13. Dorota Dudys Stasik - zajęcia taneczne