Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśniowej
Kadra szkoły
Rok szkolny 2018/2019mgr Włodyka Beata - Dyrektor szkoły


mgr Tęcza Małgorzata - Wicedyrektor szkoły

mgr Basamania Maria - Wicedyrektor szkoły (gimnazjum) 1. Włodyka Beata - nauczyciel matematyki
 2. Tęcza Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 3. Basamania Maria - nauczyciel historii
 4. Baran Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. Basamania Jolanta - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz
 6. Biedroń Barbara - nauczyciel matematyki
 7. Bober Jagienka - nauczyciel języka angielskiego
 8. Boduch Regina - nauczyciel przedszkola, logopedia, rewalidacja
 9. Brzykowska Agnieszka - nauczyciel wychowania fizycznego
 10. Czaja Renata - nauczyciel matematyki
 11. Czaja Renata - Pedagog, nauczyciel świetlicy
 12. Czerwonka Jolanta nauczyciel historii, języka polskiego
 13. Flaga Agnieszka - nauczyciel biologii, przyrody
 14. Frątczak Marek - nauczyciel religii
 15. Gruszczyńska Agnieszka - nauczyciel muzyki, plastyki
 16. Gruszczyńska-Baran Justyna - nauczyciel przedszkola, język angielski
 17. Hart Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 18. Hawaj-Data Agata - nauczyciel języka niemieckiego
 19. Jamrogowicz Bogumiła - nauczyciel języka angielskiego
 20. Jamróg Urszula - nauczyciel matematyki
 21. Januszek Jolanta - nauczyciel biologii
 22. Jurasz Magdalena - nauczyciel chemii
 23. Kawa Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego
 24. Kopeć Iwona - nauczyciel przedszkola
 25. Król Dorota - nauczyciel przedszkola
 26. Kwolek-Prejsnar Małgorzata - nauczyciel przedszkola
 27. Lepak Stanisław - nauczyciel historii, wos
 28. Maciaszkiewicz Tomasz- nauczyciel wychowania fizycznego
 29. Magryś Dorota - nauczyciel techniki, plastyki
 30. Markowska-Piskadło Liliana - nauczyciel języka angielskiego
 31. Matera Marek - nauczyciel religii
 32. Motyka Jacek - nauczyciel rytmiki
 33. Nowak Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 34. Pelczar Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
 35. Piękoś Olga - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
 36. Przystaś-Mulka Barbara - nauczyciel przedszkola
 37. Sarna Wanda - Logopedia
 38. Skwierz Mariola - nauczyciel przedszkola
 39. Stefański Jarosław - nauczyciel religii
 40. Szczotkowska Karolina - nauczyciel przedszkola
 41. Szpiech Ewa - nauczyciel fizyki
 42. Śliwa Paweł - nauczyciel muzyki
 43. Tęczar Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 44. Tęczar Sławomir - nauczyciel wychowania fizycznego
 45. Włodyka Paweł - nauczyciel wychowania fizycznego
 46. Wójcik Dorota - nauczyciel języka polskiego
 47. Wójcik Robert - nauczyciel geografii
 48. Wydro Agata - Pedagog
 49. Ząbik Magdalena - nauczyciel jezyka polskiego
 50. Ziemba Piotr - nauczyciel informatyki, edb
 51. Ziarnik Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej