Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśniowej
Kadra szkoły
Rok szkolny 2021/2022mgr Włodyka Beata - Dyrektor szkoły


mgr Tęcza Małgorzata - Wicedyrektor szkoły 1. Włodyka Beata - nauczyciel matematyki
 2. Tęcza Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 3. Basamania Maria - nauczyciel języka polskiego, historii
 4. Baran Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. Basamania Jolanta - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz
 6. Biel Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 7. Bober Jagienka - nauczyciel języka angielskiego
 8. Boduch Regina - nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopedia, zajęcia rewalidacyjne
 9. Brzykowska Agnieszka - nauczyciel wychowania fizycznego, zajęcia rewalidacyjne
 10. Czaja Renata - nauczyciel matematyki
 11. Czerwonka Jolanta nauczyciel historii, języka polskiego
 12. Flaga Agnieszka - nauczyciel biologii, przyrody
 13. Gruszka Aneta - psycholog
 14. Krypel Agnieszka - nauczyciel muzyki, plastyki
 15. Gruszczyńska-Baran Justyna - nauczyciel wychowania przedszkolnego, język angielski
 16. Hart Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 17. Hawaj-Data Agata - nauczyciel języka niemieckiego
 18. Jamrogowicz Bogumiła - nauczyciel języka angielskiego
 19. Jamróg Urszula - nauczyciel matematyki, WDŻ
 20. Kawa Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego
 21. Kopeć Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 22. Król Dorota - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 23. Kwolek-Prejsnar Małgorzata - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 24. Maciaszkiewicz Tomasz- nauczyciel wychowania fizycznego
 25. Magryś Dorota - nauczyciel techniki, plastyki
 26. Markowska-Piskadło Liliana - nauczyciel języka angielskiego
 27. Matera Marek - nauczyciel religii
 28. Nowak Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 29. Nizicka Dorota - nauczyciel wychowania przedszkolnego, zajęcia rewalidacyjne
 30. Piękoś Olga - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 31. Przystaś-Mulka Barbara - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 32. Sarna Wanda - Logopedia
 33. Skwierz Mariola - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 34. Stefański Jarosław - nauczyciel religii
 35. Szczotkowska-Banek Karolina - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 36. Ślusarczyk Renata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 37. Szpiech Ewa - nauczyciel fizyki, chemii
 38. Tęczar Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 39. Włodyka Paweł - nauczyciel wychowania fizycznego
 40. Wójcik Dorota - nauczyciel języka polskiego
 41. Wójcik Dorota - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 42. Wójcik Robert - nauczyciel geografii
 43. Wydro Agata - pedagog, nauczyciel wspomagający
 44. Ząbik Magdalena - nauczyciel języka polskiego
 45. Ziemba Piotr - nauczyciel informatyki, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa
 46. Ziarnik Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 47. Żółtek Iwona - nauczyciel wychowania przedszkolnego