Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
rok szkolny 2018/2019
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
W WIŚNIOWEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA WIŚNIOWA


Przy zakupie podręczników proszę zwrócić uwagę na numer dopuszczenia. Jeśli numer nie będzie z wykazu, podręcznik będzie nieaktualny.

Podręczniki obowiązujące uczniów w klasie "0"


Podręczniki zamawiane w szkole we wrześniu.

Lp.PrzedmiotAutorTytuł, WydawnictwoNr dopuszczenia
1.Wychowanie przedszkolne---
2.Język angielski---
3.Religia--Zakupi ksiądz we wrześniu


Podręczniki obowiązujące uczniów w klasie "I"


Lp.PrzedmiotAutorTytuł, WydawnictwoNr dopuszczenia
1.Zajęcia zintegrowane---
-Zajęcia zintegrowane---
-Zajęcia zintegrowane---
-Zajęcia zintegrowane---
2.Język angielski---
3.ReligiaWładysław Kubik, Teresa Czarnecka, Anna Duka, Grzegorz Łuszczak W drodze do Wieczernika, Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik + ćwiczenia, Wyd.WAM, nowa podstawa programowa. Księża JezuiciPodręcznik nr AZ-11-01/10-KR-1/11, zgodny z programem nauczania AZ-1-01/10
Podręczniki zamawiane w szkole przez księdza

Podręczniki do klasy I zakupione będą przez szkołę!
Uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia we wrześniu.


Podręczniki obowiązujące uczniów w klasie "II"


Lp.PrzedmiotAutorTytuł, WydawnictwoNr dopuszczenia
1.Zajęcia zintegrowane---
-Zajęcia zintegrowane---
2.Język angielski---
3.ReligiaKs. Władysław Kubik„Kochamy Pana Jezusa”. Podręcznik + ćwiczenia, Wyd. WAM, nowa podstawa programowa, AZ-21-01/10-KR-1/12
Podręczniki zamawiane w szkole przez księdza

Podręczniki do klasy II zakupione będą przez szkołę!
Uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia we wrześniu.


Podręczniki obowiązujące uczniów w klasie "III"


Lp.PrzedmiotAutorTytuł, WydawnictwoNr dopuszczenia
1.Zajęcia zintegrowane---
2.Zajęcia zintegrowane---
3.Zajęcia komputerowe---
4.Język angielski---
5.Religiaks. Wł. Kubik„Przyjmujemy Pana Jezusa” Wyd.WAM + ćwiczenia, nowa podstawa programowa, AZ-13-01/1-1
Podręczniki zamawiane w szkole przez księdza

Podręczniki do klasy III zakupione będą przez szkołę!
Uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia we wrześniu.


EDUKACJA W KLASACH IV - VIII - rok szkolny 2018/2019 - SP WIŚNIOWA
Podręczniki obowiązujące uczniów w klasie "IV"


Lp.PrzedmiotAutorTytuł, WydawnictwoNr dopuszczenia
1.Język polski---
2.Historia i społeczeństwo---
3.Przyroda---
4.Matematyka---
5.Plastyka---
6.Muzyka---
7.Informatyka---
8.Technika---
9.Język angielski---
10.Religiared. Z. Marek„Zaproszeni przez Boga”- podręcznik + zeszyt ucznia, nowa podstawa programowa, Wyd. WAMAZ-21-01/10 KR-2/12
Podręczniki zamawiane w szkole przez księdza

Podręczniki do klasy IV zakupione będą przez szkołę!
Uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia we wrześniu.


Podręczniki obowiązujące uczniów w klasie "V"


Lp.PrzedmiotAutorTytuł, WydawnictwoNr dopuszczenia
1.Język polski---
2.Historia---
3.Biologia---
4.Matematyka---
5.Plastyka---
6.Muzyka---
7.Informatyka---
8.Technika---
9.ReligiaKs. Zbigniew Marek„Obdarowani przez Boga” + zeszyt ucznia, nowa podstawa programowa, Wyd. WAMAZ–22–01/10-KR-5/13
Podręczniki zamawiane w szkole przez księdza
10.Język angielski---

Podręczniki do klasy V zakupione będą przez szkołę!
Uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia we wrześniu.


Podręczniki obowiązujące uczniów w klasie "VI"


Lp.PrzedmiotAutorTytuł, WydawnictwoNr dopuszczenia
1.Język polski---
2.Historia---
3.Przyroda---
4.Matematyka---
5.Plastyka---
6.Muzyka---
7.Zajęcia komputerowe---
8.Zajęcia techniczne---
9.ReligiaKs. Zbigniew Marek„Przemienieni przez Boga” + zeszyt ucznia, nowa podstawa programowa,Wyd. WAMAZ–23–01/1-1
Podręczniki zamawiane w szkole przez księdza
10.Język angielski---

Podręczniki do klasy VI zakupione będą przez szkołę!
Uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia we wrześniu.


Podręczniki obowiązujące uczniów w klasie "VII"


Lp.PrzedmiotAutorTytuł, WydawnictwoNr dopuszczenia
1.Język polski---
2.Historia---
3.Biologia---
4.Matematyka---
5.Plastyka---
6.Muzyka---
7.Chemia---
8.Fizyka---
9.Informatyka---
10.Technika---
11.Religia--Podręczniki zamawiane w szkole przez księdza
12.Język angielski---

Podręczniki do klasy VII zakupione będą przez szkołę!
Uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia we wrześniu.


Podręczniki obowiązujące uczniów w klasie "VIII"


Lp.PrzedmiotAutorTytuł, WydawnictwoNr dopuszczenia
1.Język polski---
2.Historia---
3.Biologia---
4.Matematyka---
5.Plastyka---
6.Muzyka---
7.Chemia---
8.Fizyka---
9.Informatyka---
10.Technika---
11.Religia--Podręczniki zamawiane w szkole przez księdza
12.Język angielski---

Podręczniki do klasy VIII zakupione będą przez szkołę!
Uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia we wrześniu.


Przy zakupie podręczników proszę zwrócić uwagę na numer dopuszczenia. Jeśli numer nie będzie z wykazu, podręcznik będzie nieaktualny.