Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Spotkanie z rodzicami - 21.09.2023 r. godzina 16.00

Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele zapraszają rodziców uczniów kl. 1-8 na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 21-go września 2023r. o godz. 16.00

Spotkania rodziców uczniów klas Ia i Ib odbędą się w budynku przedszkola, zebrania rodziców uczniów kl.II-VIII – w budynku szkoły podstawowej według harmonogramu:

• Kl. Ia mgr Ewa Biel – s. II.3 (piętro, budynek 76)
• Kl. Ib mgr Ewa Nowak – s. II.4 (piętro, budynek 76)
• Kl. IIa mgr Sylwia Haligowska – s. I.7 (parter, wejście I od strony zachodniej, strefa I)
• Kl. IIb mgr Iwona Kopeć - s. I.9 (parter, wejście I od strony zachodniej, strefa I)
• Kl.IIIa mgr Beata Baran – s.I.18 (parter, (wejście III od strony wschodniej, strefa III)
• Kl. IIIb mgr Elżbieta Tęczar – s. I. 20 (parter, (wejście III od strony wschodniej, strefa III)
• Kl. IVa mgr Bogumiła Jamrogowicz –s. II.18 piętro, wejście III od strony wschodniej, stref IV)
• Kl. IVb mgr Agnieszka Flaga - s.II.6 (piętro, wejście I od strony zachodniej, strefa II)
• Kl. Va mgr Robert Wójcik – s.II.7 (piętro, wejście I od strony zachodniej, strefa II)
• Kl. Vb mgr Agnieszka Brzykowska s.II.8 (piętro, wejście I od strony zachodniej, strefa II)
• Kl. VIa mgr Magdalena Ząbik - s.II.16 (piętro, wejście III od strony wschodniej, strefa IV)
• Kl. VIb mgr Jagienka Bober – s. I.19 (parter, wejście III od strony wschodniej, strefa III)
• Kl. VIIa mgr Jolanta Basamania – s.I.8 (parter, wejście I od strony zachodniej, strefa I)
• Kl. VIIb mgr Jolanta Czerwonka- s.II.19 (piętro, wejście III od strony wschodniej, stref IV)
• Kl. VIIIb mgr Dorota Wójcik s.II.17 (piętro, wejście III od strony wschodniej, strefa IV)
• Kl. VIIIa mgr Renata Czaja – s.II.9 (piętro, wejście I od strony zachodniej, strefa II)

Serdecznie zapraszamy!
14.09.2023