Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Ogłoszenie - Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Wiśniowej
ogłasza zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2024/2025


Zapisy trwają
od 1 lutego do 22 lutego 2024 r.


Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
należy pobrać z sekretariatu Przedszkola lub ze strony internetowej:
www.sp-wisniowa.pl
w zakładce: dokumenty/pliki do pobrania
lub kliknij niżej
http://www.sp-wisniowa.pl/infopage/48

Dokładnie wypełnione oraz podpisane karty zgłoszenia dziecka
do przedszkola oraz załączniki należy złożyć w sekretariacie Przedszkola
do dnia 22 lutego 2024r. w godz. 7.00-15.00


Prosimy Rodziców o dokładne wypełnianie kart i załączników.
21.01.2024