Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Zajęcia wyrównawczeZajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów z klas IIb i IIIb Szkoły Filialnej w Jazowej. Podczas zajęć są doskonalone i utrwalane umiejętności zdobyte w trakcie nauki oraz wyrównywane braki z zakresu wypowiadania się, czytania, pisania i liczenia.