Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

W roku szkolnym 2009/2010 w klasach Ia i IIa rozpoczęto realizację projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od września do stycznia realizowała go klasa IIa pod opieką pani mgr Małgorzaty Tęczy a od lutego do czerwca - klasa Ia pod opieką pani mgr Elżbiety Tęczar.

Celem zajęć był rozwój inteligencji wielorakich ze zwróceniem uwagi na indywidualność każdego dziecka, wykorzystywanie jego mocnych stron do wszechstronnego rozwoju osobowości i indywidualnych uzdolnień.

Program realizowano na dodatkowych, nadobowiązkowych zajęciach w wymiarze 4 godzin tygodniowo, łącznie 50 godzin lekcyjnych. Realizację I etapu Projektu zakończono w grudniu 2009 r. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych w szczególności: językowej, matematyczno-logicznej, społecznej świadomości i ekspresji kulturalnej, uczenia się. Dzieci poznały wiele nowych zabaw i gier, śpiewały i tańczyły, wymyślały bajki, wiersze i scenki dramowe, grały na instrumentach perkusyjnych, przedstawiały scenki w teatrzyku kukiełkowym. W pracy z dziećmi wykorzystywano środki dydaktyczne z Dziecięcych Ośrodków Zainteresowań, przekazane nieodpłatnie szkole przez organizatora Projektu. W dniu 22-12-2009r. odbyła się prezentacja efektów pracy uczniów dla społeczności szkolnej, a następnie dla rodziców. Uczniowie przygotowali przedstawienie jasełkowe „W tą piękną, grudniową noc…” Zajęcia prowadziła wychowawczyni Małgorzata Tęcza.
17.01.2010