Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

”EkoNauci Małych Gmin”

W grudniu nasza szkoła przystąpiła do projektu ”EkoNauci Małych Gmin”, którego patronem jest Stowarzyszenie „Ekoskop” ,a partnerem Związek Komunalny „Wisłok”. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO. Do końca roku szkolnego 2012/2013 będą prowadzone zajęcia i działania związane z projektem.
06.12.2012